Vad är hyperechoic fokus i fostrets hjärtat vänstra kammare och är det farligt?

Innehållet

Ultraljudsundersökning är en av de mest informativa och viktiga under graviditeten. Det låter inte bara se det födda barnets kön, utan också klargör huruvida utvecklingen av smulorna är normal, oavsett om han har defekter och sjukdomar. Men de villkor som används av läkare är inte alltid förstådda av förväntade mammor. Ett slående exempel på sådana termer är detektering av hyperfokus i hjärtkroppen hos fostrets hjärta.

Vad menas?

Strukturen hos barnets hjärta intresserar läkarna för varje ultraljudsskanning. Det finns inget överraskande att undersöka strukturen hos ventriklarna, atrierna. Men det hyperechoic fokus som intresserar oss är alltid ett slumpmässigt och oväntat funderande. Särskilt ser ingen ut henne, för det finns ingen sjukdom eller defekt med ett sådant namn i medicin.

Hyperechoic är området för barnets hjärta, som visas på skärmen av en ultraljudsskanner färgad mest ljus. Det här är en ljusare plats på högst 3 mm, vilket kan ses i en av de små barnets hjärtkamrar.

Det viktigaste att varje kvinna som förbereder sig på att bli moder behöver veta är att upptäckten av GEF själv inte anses vara något läskigt och vanligt. Det här är inte en patologi, inte ett abnormt tecken, inte en defekt, utan bara en liten egenskap hos barnets hjärtstruktur, som inte på något sätt kan påverka ett vital organs funktion.

I de inledande skeden upptäcks vanligtvis inte hyperfokus, men ofta görs en sådan slutsats vid ultraljudsskanning efter 17-18 veckors dräktighet. Hyperfokus kan försvinna i sig själv, och redan vid nästa ultraljud kommer den inte att hittas, men den kan behållas av barnet fram till födseln och samtidigt utvecklas krummen ganska normalt.

Ett starkt färgat område i hjärtmuskeln kan också hittas i högerkammaren, men för de flesta barn ligger den till vänster. 7 gravida kvinnor för varje hundra förväntade mammor står inför ett liknande fenomen, och det är därför omöjligt att ringa en sällsynt hyperfokus exakt. Ultraljudsmaskiner av högsta kvalitet ger ofta GEF som ett hinder, ett fel. Vid återprövning med en högre expertkategori är misstankar inte bekräftade.

Beräkna graviditetens varaktighet
Ange den första dagen i den sista menstruationsperioden.

När är hyperfokus normen?

Uppkomsten av hyperechoic fokus i fostrets hjärtkavitet är fortfarande en av de mest tveksamma och mystiska mysterierna för vetenskapen. Det är oftast förknippat med det faktum att mer kalciumsalter deponeras i en separat del av hjärtmuskeln. Man tror att detta sker exakt när barnet börjar intensiva benmineraliseringsprocesser. Detta förklarar delvis varför GEF inte finns i tidig graviditet, eftersom mineralisering blir fart i andra trimestern.

I det här fallet bör den hyperechoiska regionen inte orsaka någon ångest och förlägenhet - ett fantastiskt fenomen, svårt att förklara, men helt ofarligt.

Det finns ytterligare en anledning till att GEF-platsen i atriumet kan detekteras - förekomsten av vissa inslag i hjärtmuskelsstrukturen själv. Ofta är det här sättet att ytterligare eller falska ackord ses på ultraljud. Dessa områden av bindväv är vanligtvis mycket tunna, och om ytterligare ackord hittas kan de bli märkbara. Detta händer med många människor på planeten.I själva verket utgör falska, extra ackord inte en fara för barnets liv och hälsa, de bryter inte mot barnets hjärtan. Det behöver inte behandlas.

När är GEF en farosignal?

Ibland kan hyperechoic fokus detekteras hos spädbarn med genetiska patologier. Tidigare blev kvinnor rädda för dem, för att han ansågs vara en av de tydligaste tecknen på fostrets medfödda brutna abnormaliteter, i synnerhet ett tecken på närvaron av Downs syndrom hos barnet.

Idag har GEF en mer lojal attityd, eftersom en isolerad "finna" i ett barns hjärta utan andra karakteristiska trisomy markörer på intet sätt indikerar att barnet har sådana patologier och inte på något sätt ökar risken för kromosomala patologier. därför det är omöjligt att anta att fostret har samma Down-syndrom eller en annan kromosomal abnormitet endast på grundval av ett slumpmässigt resultat i en ultraljudstudie av hyperechoic fokus.

En kvinna kommer endast att skickas till ett genetiskt samråd när andra tecken som kännetecknar kromosomala abnormiteter detekteras - flätning av näsbenen, förtjockning av bakre delen av halsen (krageutrymmet), avvikelse från normerna för kvantitativa indikatorer på vissa hormoner och proteiner som bestäms i den framtida moderens blod som en del av prenatal screening.

Du kommer också att behöva besöka genetiken om GEF detekteras i kombination med andra anomalier, till exempel tarmpatologier, anomalier av strukturen hos de små barnens extremiteter etc. Om det förutom hyperfokus inte finns något, bör det inte finnas någon anledning till spänning.

Vad ska man göra när det upptäckas?

Om en ultraljudsskanning i en kvinna avslöjar ett hyperecho-fokus i barnets vänstra ventrikel, är det enda som behövs i detta skede en grundlig undersökning för att se om barnet har andra abnormiteter eller att det inte finns något annat än GEF.

Till detta kan rekommendera följande.

  • Ultraljud i expertklass (det finns sådana enheter i varje region i stora moderskap eller i perinatala centra. 3D-ultraljud kan göras.
  • Doppler ultraljud för att bedöma noggrannheten, hastigheten och egenskaperna hos blodflödet i hjärtat och blodkärlen hos barnet.
  • Kardiotokografi hos fostret, om graviditeten överstiger 29 veckor.

Även om den förväntade mamman inte har någon anledning att oroa sig och läkarna ska rapportera en isolerad GEF kommer ett sådant märke att visas på sitt växelkortskort, men det borde inte bli räddat igen. Detta rapporteras speciellt till en neonatolog vid mammalsjukhuset där en kvinna kommer att föda, men indikerar absolut inte patologi, abnormiteter eller sjukdom. GEF behöver inte någon terapi. Vid 33-34 veckors dräktighet hos den förväntade mamman med det tidigare etablerade hyperechoiska fokuset i fosterets vänstra kammare utförs en kontroll ultraljudsundersökning som bekräftar eller avvisar sin närvaro.

Om denna mystiska, glödande plats på ultraljudsskannerens skärm förblir på hjärtmuskeln antas det att dessa är onödiga eller falska ackord som inte på något sätt påverkar barnets välbefinnande eller hälsa.

Strax efter barnets födelse i världen, kommer neonatologer i barnhemmet i mammalsjukhuset att lyssna noga på tonerna och ljuden i barnets hjärta, om det behövs kommer att göra en ultraljud av hjärtat av det nyfödda.

Det finns ingen anledning för framtida mor med GEF att oroa sig och därmed skada sitt barn. - Stresshormoner, som hon upplever samtidigt som man minskar produktionen av könshormoner, ökar sannolikheten för för tidig födsel, utvecklingen av placentainsufficiens. Dessutom har perinatala psykologer länge visat att barnen i livmodern känner sig perfekt för moderns humör, och spänningen kan skada smulan mycket mer, medan ackorden själva eller kalciumavlagringar i hjärtmuskeln inte orsakar skada på barnet.

För mer information om hyperechoic fokus i hjärtat av fostret, se följande video.

Ta reda på vad som händer med mamma och baby varje vecka av graviditeten.
Information som tillhandahålls för referensändamål. Självmedicinera inte. Vid de första symptomen av sjukdomen, kontakta en läkare.

graviditet

utveckling

hälsa