Är det möjligt att bestämma fostrets kön genom hjärtslag?

Innehållet

Framtidsföräldrarnas önskan att snabbt ta reda på vem som bosatte sig i mammas mage är förståeligt. Utseendet hos en ny familjemedlem förväntas, och det är väldigt intressant för alla som han är: en pojke eller en tjej. Detta är särskilt viktigt för familjer som redan har samma kön barn: systrar eller bröder. Bland de många populära metoder som föreslås för att bestämma ett kön hos ett barn förtjänar metoden att bestämma fostrets kön genom hjärtats hjärta särskild uppmärksamhet. Men inte alla vet om att lita på honom.

Om babyhjärta

Hjärtat är ett av de första organen som förekommer i embryot. Hjärtans bildning börjar redan innan kvinnan börjar försena, det är faktiskt innan hon lär sig om sin nya position. Vid den sjunde veckan av graviditeten är hjärtets struktur fullt utbildad.

Fostret börjar lyssna på hjärtslaget vid 5-6 veckors graviditet, men endast med en ultraljud med en bra akustisk sensor. Läkare mäter barnets hjärtfrekvens för att se om fostret är levande, livskraftigt, hur det känns (det finns tecken på hypoxi, placenta störningar). Det är genom att ändra hjärtrytmen att fostret svarar mot alla förändringar som uppstår och kan uppstå i kvinnans kropp och sin kropp under 9 månaders graviditet.

Hjärtfrekvensen kan berätta hur korrekt hjärtkrummet är, men kan inte indikera fostrets kön.

Embryon har inga könshormoner än: utvecklingen av könsorganen av kvinnlig eller manlig typ kommer att börja senare. Vetenskapen har inte hittat någon rimlig bekräftelse på den populära versionen av identifieringen av pojkar och flickor enbart på hjärtslagets frekvens.

Beräkna graviditetens varaktighet
Ange den första dagen i den sista menstruationsperioden.

Pojke eller tjej

Trots bristen på tydliga vetenskapliga data och många benämningar av gynekologer är metoden att bestämma kön med frekvensen av fosterhjärtat mycket populärt bland förväntade mödrar. Tematiska forum på Internet är fyllda med meddelanden, gissningar, antaganden. Populär rykt indikerar att tjejer har hjärtslag oftare än pojkar. Så säger "erfarna experter" från Internet Hjärtfrekvensen hos framtida pojkar, vid 10-12 veckors graviditet, ligger i intervallet 140-165 slag per minut, medan tjejerna har en hjärtfrekvens med en frekvens av 165 till 170 och högre.

För att inte försäkra dig själv förgäves bör det klart förstås att hjärtfrekvensen och kön på barnet inte på något sätt är kopplade till varandra. Och de värden som anges i den populära metoden är bara normala fostrets hjärtfrekvensvärden i princip (övre och nedre gränsen).

Följande faktorer påverkar den frekvens som barnets hjärta kommer att knacka på:

  • vakenhet eller sömnkrummer;
  • frånvaron eller närvaro av anemi hos den förväntade mamman
  • att vara gravid (kraftig eller sjuk, lida av toxicos, det finns komplikationer av graviditet);
  • barnets hälsotillstånd.

Information som girlish hjärtan dunkar är kaotisk och tråkig - en farlig och skadlig illusion. Chaotiska, ojämna, förvirrade och tråkiga hjärtslag i foster med bristerna i detta organ, med medfödda genetiska avvikelser hos barn som lider av hypoxi. Hos friska pojkar, som hos friska tjejer, slår hjärtan alltid klart, rytmiskt.

Hur hittar du exakt?

Noggrannheten i sexbestämning av hjärtatslag kan uppskattas till 50%.Det innebär att gissa golvet visade sig med en sådan sannolikhet: antingen i magen är en pojke eller en tjej. Kön bildas inte under graviditeten, den är känd vid tidpunkten för uppfattningen. Omedelbart efter sammanslagningen av moder och faders könsceller bestäms uppsättningen sexkromosomer hos det ofödda barnet, vilket hittills endast är en cell. Efter 13 veckor på ultraljudet med en sannolikhet på 75% kommer det att vara möjligt att känna till barnets kön, om det ligger bekvämt för forskning. Efter 16-18 veckor är noggrannheten att bestämma kön på ultraljud ca 90%.

Det prenatala icke-invasiva DNA-testet (mer än 97%), såväl som invasiva metoder (chorionvirusbiopsi, 99% amniocentes) kan mer exakt ge ett svar. Men invasiva metoder ordineras av strikt medicinska skäl. Det finns hemtest för bestämning av kön i analys av urin, men deras tillförlitlighet är extremt lågt: nästan som i metoden för bestämning av hjärtslag.

Det mest tillförlitliga sättet att bestämma kön är förlossning.

Under graviditeten tillåter alla tekniker vissa fel. I livmodern vill ibland inte barn bli utsatta alls och till sist vilseleder de både ultraljudsläkare och obstetrikare som lyssnar på fostrets hjärtslag.

Är det möjligt att bestämma ett barns kön genom hjärtat i livmodern? Svaret på den här frågan finns i följande video.

Ta reda på vad som händer med mamma och baby varje vecka av graviditeten.
Information som tillhandahålls för referensändamål. Självmedicinera inte. Vid de första symptomen av sjukdomen, kontakta en läkare.

graviditet

utveckling

hälsa