Är ultraljud skadligt för fostret under graviditeten?

Innehållet

Ultraljudsundersökning under graviditet hänvisar till baslinjeundersökningarna som utförs till alla gravida kvinnor. Denna metod har använts i medicin i många år, men orsakar fortfarande olika myter och personliga åsikter om behovet av att använda den. Denna artikel kommer att hjälpa framtida mammor att förstå huruvida de kan göra ultraljud under graviditeten och om de har någon negativ inverkan på deras ofödda barn.

Beräkna graviditetens varaktighet
Ange den första dagen i den sista menstruationsperioden.

Fördelarna med att bära

Naturligtvis bör man inte underskatta möjligheterna som erbjuds av användningen av denna metod i modern gynekologi. Tidig diagnos av många patologier som uppstår under graviditeten hjälper till att rädda tusentals nya liv runt om i världen. Utan ultraljud är det i många fall helt enkelt omöjligt att göra.

Denna studie hjälper till att bestämma närvaron av äggstocken. Detta kriterium är graviditetens tidigaste manifestation. Ett gestationsfetal ägg avslöjs redan under de första veckorna efter uppfattningen. För att bestämma det används endast de modernaste enheterna, som har en ganska hög upplösning.

Ultraljud hjälper till att fastställa tecken på livmoderns livskraft i de tidigaste stadierna av dess intrauterin utveckling. Använda denna metod perfekt upptäckt "frusen" eller "frusen" graviditet. I det här fallet är det i allmänhet inte möjligt att utveckla fostret vidare och det krävs en brådskande gynekologisk operation.

Med hjälp av denna studie kan du fastställa den väntade graviditeten. Om framtida mamma bär flera barn samtidigt, är användningen av ultraljud i detta fall praktiskt taget oumbärlig. Denna studie är speciellt nödvändig om graviditeten inträffade efter in vitro fertilisering. I det här fallet hjälper ultraljudet att bedöma livskraften hos vart och ett av de implanterade embryon, samt övervaka deras utveckling och tillväxt.

Med hjälp av ultraljud är det möjligt att bestämma olika genetiska och kromosomala avvikelser. Dessa sjukdomar kan förekomma hos fostret vid olika perioder av sin prenatala utveckling. I senare skeden bidrar ultraljudsdispositionen till att identifiera anatomiska defekter i moderkakan samt att identifiera tecken på lågt vatten.

För så många år har obstetrikare bestämt fostrets position i livmodern endast med egna händer. Ganska ofta var de fel. Detta ledde till att läkare tillbringade fel gynekologiska tekniker under födseln. Till slut bidrog allt detta till barnens allvarliga födelseskador.

För närvarande är det möjligt att bestämma den framtida bebisens ställning i livmodern med hjälp av ultraljud. En sådan studie, som genomförts före födseln, hjälper läkare att bestämma den bästa taktiken för framtida obstetriker.

Är det skadligt för fostret?

Det finns ingen förnekande att frekvent ultraljud kan skada det ofödda barnets hälsa. I den vetenskapliga världen finns det en mängd olika studier som bevisar detta uttalande. Forskare från Irland argumenterar för att missbruk av ultraljud vid graviditetsstadiet kan leda fram i framtiden till utvecklingen av olika tumörer.Visst gjorde de denna slutsats på exemplet laboratoriemus.

Skadan av ultraljud i de tidiga stadierna av graviditeten kan vara mer sannolikt. Vid denna tidpunkt finns det en väldigt viktig process i framtidens baby - organogenes. Alla inre organ och system börjar bilda i fostret. Eventuella fysiska effekter under denna period har biverkningar på denna process. I detta fall har frekvent ultraljud en negativ effekt på fostrets utveckling.

En negativ effekt kan också associeras med en viss temperatureffekt. Denna effekt är möjlig under ultraljudssensorns kontakt med olika organ. Ju längre studien utförs, desto mer uttalade effekter efter det.

Forskare noterar att medan temperaturen pekar på ultraljudssensorn till en specifik anatomisk zon, stiger temperaturen i flera grader. Under påverkan av ultraljud i cellerna i inre organ ökar också permeabiliteten hos cytoplasmiska membran. Sammansättningen av joner som deltar i deras struktur varierar också. Detta leder till det faktum att cellmembran blir mer permeabla för penetration i cellerna av olika substanser.

Ultraljud diagnostik specialister noterar också att under sådana studier i olika celler i kroppen, även graden av olika enzymatiska processer kan förändras. Långvarig exponering för ultraljud i detta fall kan utlösa bildandet av olika avvikelser.

Särskilt ogynnsamt i detta fall är utförandet av en studie om termen av intrauterin utveckling av 5-6 veckor, när det finns ett aktivt läggande av alla de inre organen hos det ofödda barnet.

Europeiska forskare noterar att användningen av ultraljud kan leda till att tillstånden är förknippade med nedsatt cellulär andning och metabolism. Vissa experter tror att det är dessa störningar som ytterligare leder till möjlig bildning av olika kromosomala avvikelser hos fostret. Det bör dock noteras att alla antaganden endast är vetenskapliga teorier och inte erkänns av hela vårdvärlden.

Enligt de flesta experter, mest Det är farligt att utföra ultraljud med fokuserad ultraljud. I detta fall blir påverkan på ett specifikt område av huden det mest uttalade. Om behandlingen utförs under en längre tid kan det även leda till betydande överträdelser.

I många år har forskare försökt identifiera de inre organen som är mest utsatta för effekterna av ultraljudsvågor. De drog slutsatsen att de anatomiska strukturerna med en ganska god blodtillförsel och innervering är mest mottagliga för denna effekt. Hjärnan är också bland de mest utsatta organen. Effekten av ultraljudsvågor på detta organ kan skada den.

Vissa forskare tror att den frekventa användningen av ultraljud leder till en betydande ökning av antalet vänsterhänt barn under senare år. De tror också att detta är en konsekvens av den direkta effekten av ultraljudsvågor på aktivt växande hjärnceller - neuroner. Experter tror att sådana barn i framtiden kan uppleva olika svårigheter med skolan eller omvänt utveckla några geniala förmågor.

Amerikanska experter noterar att förekomsten av autism ökar i sitt land varje år. De föreslår att det finns ett mönster mellan frekvent vaginal ultraljud och utseendet av olika neurologiska och psykiska störningar i framtida barn.

först autism teckenSom regel manifesterar de sig i förskolebarn. Vid utseendet av negativa symtom har en störning av det koordinerade arbetet i hjärnbalkens cortex en enorm effekt.Sådana barn har olika beteendestörningar och talförändringar. Vissa amerikanska forskare tror att utseendet på sådana avvikelser hos spädbarn påverkas av frekvent ultraljud under graviditeten, men de har ännu inte utfört några allvarliga studier.

Vissa forskare tror att en ultraljud på ett tidigt stadium kan leda till ett missfall. Denna teori har inga vetenskapliga bevis. Alla resultat utfördes också på laboratoriedjur. Vissa studier har funnit att utföra En ultraljudsskanning vid gestationsålder från 9 till 11 veckor kan göra att mamman avvisar fostret. Sannolikheten för en sådan situation är i regel 20-25%.

En annan teori innebär att missbruk av ultraljud under graviditeten kan leda till en ökning av födelsen hos barn som har några ytterligare tumörer i blodet och blodbildande organ. För att bevisa detta ger anhängare av denna vetenskapliga hypotes statistik om förekomst av leukemi hos barn. Förekomsten av blodplåster hos barn under de senaste årtiondena har faktiskt ökat avsevärt.

Debunk Myter

Det är viktigt att notera att inte bara ultraljud som genomförs under graviditeten kan leda till värmeexponering. Ultraljud av njurarna eller hjärtat har också en uttalad effekt på kvinnans kropp. Effekten av ultraljud under graviditeten orsakar emellertid den största spänningen i framtida mammor.

Många av de vetenskapliga antagandena är myter, eftersom de inte har några riktiga bevis.

De flesta av dem är endast gjorda på laboratoriedjur. I det här fallet är det omöjligt att prata om en tydlig korrelation med barnpopulationen. Många teorier finns i medicin ganska länge men har inte bekräftats.

Föräldrars åsikter om hur ultraljudet verkar är också väsentligt annorlunda.

Det finns för närvarande ingen klar korrelation mellan effekterna av frekvent ultraljud och olika utvecklingsfel. Sådana bedömningar är oftast subjektiva.

En av de vanligaste myterna är antagandet att barnet i livmodern under en ultraljudsskanning upplever något obehag. I den mycket tidiga utvecklingsperioden känner embryot i praktiken inte alls alls, eller det har en liten inverkan på det. I de senare skeden av graviditeten skyddar fostervätskan barnet från ultraljudets direkta effekter, vilket förmodligen ger barnet ett starkt obehag.

Många mödrar tror att för att göra deras framtida bebis rör sig mer aktivt under studien borde de definitivt dricka kaffe före ultraljudet. Detta är en riktig myt. Kaffe har ingen uttalad effekt på fostrets motoriska aktivitet. Barnet i livmodern börjar flytta mer aktivt från koffein, men under förändringen i moderns kropps position. Mammas obekväm ställning gör att fostret rör sig mer aktivt, vilket uppenbaras på ultraljud.

Vissa föräldrar tror att under en ultraljud ser framtida barnet olika ljuseffekter och känner igen ljud. Denna åsikt har för närvarande inte några vetenskapliga bevis. Barnets nervsystem i de tidiga stadierna av sin utveckling är som regel fortfarande inte i stånd att uppfatta de irritationer som provoseras av ultraljudssensorn.

Hur ofta kan du göra?

För närvarande följer obstetrik-gynecologists gällande bestämmelser i deras arbete. Med tanke på sådana regulatoriska medicinska dokument ska den framtida mammagen, i vilken graviditeten fortskrider utan några patologiska störningar, borde genomgå ultraljud minst tre gånger under hela födseln. Ett sådant antal förfaranden som utförs enligt representanter för officiella avdelningar kan inte orsaka patologi hos antingen mamman eller hennes ofödda barn.

Det bör noteras att om en gravid kvinna har några kroniska sjukdomar, och det finns brister i utvecklingen och tillväxten hos det ofödda barnet, måste hon genomgå en ultraljudsskanning oftare. I detta fall är behovet av ytterligare forskning fastställd av den behandlande läkaren.

För närvarande förbättras ultraljudstekniken ständigt. Bli populär 3D och 4D forskning. Med hjälp av dessa studier kan du inte bara få en tredimensionell och rumslig bild, utan även titta på fostrets aktiva rörelser medan den fortfarande är i livmodern.

En sådan undersökning är vanligtvis mycket som framtida pappor och mammor. De första rörelser som deras barn gör gör föräldrarna till en riktig glädje och ger dem trevliga spännande minnen i framtiden. Men deras glädje delas inte av den lilla mannen som är i livmodern. För honom är en sådan undersökning ett riktigt test av "styrka".

Ultraljudsundersökning utförd i detta läge har en mycket stark effekt på en växande liten organism. Om ultraljud endast utförs i speciella M- och B-lägen, så är det i detta fall bäret av fostret mycket lättare.

Föräldrar bör komma ihåg att ultraljud inte är ett roligt förfarande, men utförs endast för diagnos av olika patologiska tillstånd och kontroll under graviditeten.

Läkare rekommenderar att du alltid utför en ultraljud under första trimestern. vanligtvis Den första undersökningen utförs i upp till 12 veckor. En sådan primär screening utförs vid 13 och 14 veckors graviditet.

Att utföra ultraljud under tidigare perioder bör utföras endast under strikta medicinska indikationer. Att göra frekvent forskning absolut inte alla gravida kvinnor kan inte.

Obehörigt genomförande av ultraljud i de tidiga stadierna av fertil fertilitet kan bidra till utvecklingen av biverkningar som kommer att manifesteras i ett barn i senare liv.

Nästa reglerad deadline för denna studie är 2: a trimestern. Vanligtvis undersökning hölls på 20-22 veckor intrauterin utveckling av barnet. Denna typ av ultraljud kan också kallas anatomisk. Vid denna tidpunkt kan erfarna läkemedel för ultraljudsdiagnostik upptäcka olika patologier och abnormiteter i utvecklingen av en bebis.

Om graviditeten i en framtida mamma är normal, då Ytterligare ultraljud kan inte vara nödvändig under tredje trimestern. Detta beslut fattas av en observant gynekolog. Det bör noteras att den normala hälsosamma graden av graviditet nu är extremt sällsynt. Denna situation förklarar varför så ofta ultraljud utförs före leverans hos gravida kvinnor.

Om det är säkert att göra ultraljud under graviditeten, se följande video.

Ta reda på vad som händer med mamma och baby varje vecka av graviditeten.
Information som tillhandahålls för referensändamål. Självmedicinera inte. Vid de första symptomen av sjukdomen, kontakta en läkare.

graviditet

utveckling

hälsa