Symtom och behandling av rotavirusinfektion hos barn

Innehållet

Rotavirusinfektion är en av de vanligaste på planeten. Det är hon som oftast är orsaken till barndomsdiarré, och inte mormors pannkakor eller gröna äpplen, som de flesta föräldrar tror. Det finns ingen sådan person i världen som aldrig kommer att stöta på en rotavirusinfektion. Därför är det viktigt att känna exakt "fienden i ansiktet" och kunna motstå honom.

Vad är det

Rotavirusinfektion är bland de akuta tarminfektionssjukdomarna. Ofta kan du hitta det vanliga namnet på denna sjukdom i vardagen - "tarminfluensa" eller "gastrisk influensa". Det bör noteras att rotavirus, som orsakar en obehaglig sjukdom, har inget att göra med influensaviruset. Rotavirus har en annan struktur, andra egenskaper, en annan handlingsprincip.

Om influensaviruset kan reproducera endast på respiratoriska organens slemhinnor, lever rotaviruset och reproducerar väl i tunntarmen. Därför har rotavirusinfektion, även om det är bland virala sjukdomar, inget att göra med influensa och ARVI, eftersom det inte är andningsorgan, påverkar det inte andningssystemet.

Smittämnen är rotavirus. De fick sitt namn inte från det faktum att de tränger in i kroppen genom munnen, även om det här är en absolut sanning, men från dess form. Under ett mikroskop liknar virar av denna familj ett hjul med en kant och ett nav. Därför var det latinska ordet "rota", översatt som "hjul", roden till patogenet namnet.

Det finns 9 typer av rotavirus. De betecknas med latinska bokstäver från A till I. Tio av tio barn brukar ha den vanligaste typen av rotavirus A. Farligt för människor ur synvinkel av möjlig infektion och virus typ B och typ C. De återstående virusen finns hos djur. Rotaviruset är en stark och bestående fighter. Det har ett tredubbelt hållbart proteinskal, tack vare vilket viruset kan överleva i magsäcken, tåla angreppet av den sura miljön i magsaften, för att äntligen nå destinationen - tunnarna i tunntarmen.

Även den mest omtänksamma mamman kan inte fullt ut skydda sitt barn från rotavirusinfektion. 97% av barnen med tre år åtminstone en gång hade en sjukdom. Virusets överföringsväg är fekal-oral. Hur som helst, oftast. Med andra ord lämnar rotavirus kroppen, där den parasiterar med avföring, länge kan finnas i jorden, vatten, särskilt på våren eller havet, och vänta i vingarna när det kan tränga igenom munnen i mag-tarmkanalen hos den nya "bäraren" ".

Ett barn kan smittas genom vatten, mat, genom kontakt med leksaker, hushållsartiklar, om den berörs av en person som har rotavirus eller en person som oavsiktligt förde partiklar av viruset på sina händer. Ca 3-4% av rotavirusinfektionerna är dödliga. Här bör vi upprepa: Döden kommer inte från själva rotavirusen, men från de komplikationer som det i synnerhet orsakar från dehydrering som uppstår under långvarig svår diarré.

Om en vuxen som lider av denna sjukdom bara spenderar några dagar i toaletten med diarré, har barn ofta en allvarligare infektion eftersom deras immunförsvar är svaga på grund av kroppens ålder och omogenhet. Ju yngre barnet är desto farligare betraktas det som en rotavirusinfektion. Ungefär hälften av fallen av rotavirusinfektion kräver sjukhusvistelse för små barn. Från sjukdom dör barn oftast mellan åldrarna 1,5 och 5 år. Samtidigt indikerar medicinsk statistik att pojkar är mer benägna att bli sjukhus än flickor. Det är svårt att säga vad det här är förknippat med, men faktum kvarstår.

Rotavirus är så smittsamt att det kan orsaka inte bara sporadiska utbrott av sjukdomen utan även hela epidemier. Om pandemin rapporteras inte. Oftast dras barn i skolan och skolan in i patientkretsen. Det är i barngrupper att patogen sprider sig snabbast. Läkare har märkt en viss säsongsmässighet av sjukdomen - rotavirusinfektion i Ryssland registreras oftast under den kalla årstiden. Ökningen av incidensen börjar i november, toppar i januari-februari och börjar minska i slutet av april.

Hur inträffar infektionen?

Fekal massa hos en person som lider av rotavirus innehåller tiotals triljoner viruspartiklar. För att infektera en annan person behövs inte mer än hundra sådana partiklar, så en sjukdom kan infektera tusentals människor. Detta beror på den extremt höga smittsamheten hos rotavirus. Viruset kan komma in i "bärarens" kropp på olika sätt - oftast genom munnen, men i vissa fall var det möjligt att registrera infektionen med en aerogen väg, det vill säga genom nära kontakt med patienten.

Rotavirusinfektion är bland de så kallade "smutsiga händer sjukdomen". Det är omöjligt att gömma sig. Om det finns barn som alla försöker "tand" kommer det alltid att finnas infektionsfall med det.

Standardreningsåtgärder för rotavirus gäller inte. När viruset går in i barnens kropp kan det ta ca 1-5 dagar tills de första symptomen uppträder. Detta är den genomsnittliga standardtiden, vilken anses vara inkubationsperioden.

Syftet med virus är tjurens villi. Det är deras rotavirus som attackerar, förstör cellstrukturen. Där replikeras viruset, hela "fabriker" skapas som producerar nya viruspartiklar. När de ackumuleras i överskott, kan tarmarnas villi inte absorbera näringsämnen och delta i matsmältningen, symtom på tarmsyndrom uppträder.

Diarré orsakar död hos villi, liksom det faktum att virus producerar speciella proteiner som stör den vanliga absorptionen av vatten och bidrar till ackumulering av laktas.

Efter utseendet av de första symptomen börjar akutperioden, det brukar variera 3-5 dagar, med en svår kurs - mer än en vecka.

Sedan börjar processen att återställa kroppen - det tar cirka 5-6 dagar. Ett barn efter en sjukdom orsakad av rotavirus är smittsam i ungefär en vecka. Även om smulan känns bra har alla symtom på sjukdomen receded, med sina fekala massor fortsätter partiklar av rotavirus att släppas och det är inte säkert för andra.

Oftast smittas de med barn från sex månader till 5 år. Nyfödda drabbas sällan av denna infektion, eftersom de under de första månaderna efter födseln skyddas av medfödd maternal immunitet - en uppsättning antikroppar som överförs av en kvinna till fostret med blod under graviditeten, liksom antikroppar som barnet får vid amning.

skäl

Tänk inte att rotavirusinfektion hotar barn som växer upp i otillräckliga hygienförhållanden. Även i familjer där närmaste uppmärksamhet ägnas åt ordning och renlighet är barn sjuk med den.Tvätta frukt och grönsaker, personlig hygien - allt detta påverkar inte sannolikheten för att få en virusinfektion. Detta beror på virusets höga patogenitet, dess bredaste fördelning.

rotavirus

Ofta kommer viruset i dricksvattnet, och inte bara på våren utan också i vattenförsörjningen, kan de befintliga reningssystemen inte garantera fullständig säkerhet för vatten. Ofta får barnet rotavirus med mjölk och mejeriprodukter.

Den vanligaste orsaken till infektion är kommunikation med andra barn, en eller flera av vilka kan vara bärare av infektionen.

Symtom och tecken

Rotavirusinfektion manifesterar sig skarpt, kraftigt, dess början börjar i princip inte tvivla på vad som händer. De första tecknen är tarmstörningar. Oftast manifesterar rotavirus i ett barns kropp sig som diarré. Ett barn samtidigt med flytande avföring utvecklar upprepade kräkningar, en hög temperatur ökar (38-39 grader).

Barnet klagar över svaghet, sjukdom, att magen gör ont. Urin blir grumlig på grund av förgiftning. Flatulens ökar, ditt barns aptit försvinner, huden blir blek och en obehaglig lukt kan uppstå från munnen.

Stolmens konsistens och färg kan förstås att vi pratar om en rotavirusinfektion, eftersom hennes fekala massor har sina egna egenskaper. I början av avföring har en skum konsistens och gulgrön färg. Det kan innehålla orenheter av slem, avföring har en skarp och obehaglig lukt. På den andra eller tredje dagen efter början av sjukdoms akuta fas, blir avföring leraliknande, grågul. Ljus avföring har en heterogen konsistens.

Urin på dag 2 blir mörk, det kan observeras visuellt flockande föroreningar, det fluid som utsöndras av njurarna börjar luktas obehagligt. En dag efter sjukdomsuppkomsten börjar de flesta barn ha ont i halsen, en hosta, en liten förkylning uppträder. Det är uppenbart att sjukdomen kallas "tarminfluensa".

Förresten, "roterar" rotaviruset någonstans nära influensaviruset. Oftast uppträder utbrott av smittsamma sjukdomar inträffat antingen före en epidemi av influensa och ARVI eller i dess mitt.

Sjukdomsförloppet kan vara annorlunda och dessutom kan varje barn på grund av hälsotillståndet ha individuella reaktioner, till exempel visas ett litet utslag om barnet är benägen att allergier eller atopi.

Alarmerande symptom på rotavirusinfektion är tecken på uttorkning - uttorkning. Man kan gissa att det har börjat, genom en karaktäristisk förändring i ansiktsegenskaperna - det ser ut, linjerna är spända, blåa cirklar dyker upp under ögonen, ögonen ser något "nedsänkt". Mängden urin minskar, barnet kan aldrig kissa i 5-6 timmar. Barnet har en torr tunga, läpparna är torra, han är törstig.

Det är uttorkning med rotavirus som leder till döden, och därför borde föräldrarna för alla försök att förhindra ett sådant resultat, och om det är omöjligt att undvika uttorkning, ring omedelbart en ambulans.

Den mest klassiska bilden av infektion är rotavirus gastroenterit och enterit. Tecken på sekundär laktasbrist kan förekomma. Efter återvinning bör dessa barn försiktigt komma in på menyn, mjölk och mejeriprodukter, eftersom återfall inte utesluts.

Enligt svårighetsgraden av symtom är smitten uppdelad i mild, måttlig och svår:

  • mild form är mindre smärtsam, med en genomsnittlig frekvens av lösa avföring kan nå 10 gånger per dag;
  • I allvarlig form orsakar diarré barnet att tömma tarmarna cirka 15-20 gånger om dagen, medan kräkningar är frekventa, rikliga, även från dricksvatten. Rörelsen minskar, ett ettårigt barn kan snabbt förlora kroppsvikt.

effekter

I de flesta barn behandlas rotavirusinfektion framgångsrikt hemma och har ingen effekt. Doktors samråd är dock obligatoriskt eftersom det är ganska svårt för föräldrarna att förstå vilken form sjukdomen har och hur farlig det kan vara.

Felaktig behandling, bristande efterlevnad av kliniska riktlinjer, avslag på sjukhusvistelse på sjukhuset, om sjukdomsformen är svår - allt detta kan orsaka allvarliga komplikationer.

Rotavirusinfektion är farlig eftersom det kan orsaka akut hjärtsvikt, njursvikt. Immunitet försvagad av viruset skapar utmärkta förutsättningar för att fästa en sekundär, främst bakteriell infektion. Om barnet hade problem med matsmältningsorganen kan rotavirusinfektion förvärra kroniska sjukdomar.

Diagnos - hur skiljer man från förgiftning?

Den vanliga matförgiftningen, med vilken rotavirus kan förväxlas, ser bara ut som denna virussjukdom vid första anblicken. Om du tittar noga skiljer dessa två stater sig enkelt från varandra.

Matförgiftning är en övervägande bakteriell process. Ofta förekommer förgiftning med kräkningar, men utan diarré och temperatur. Också det manifesteras ofta av diarré utan temperatur eller med att höja den till subfebrila värden (ca 37,0 grader).

Hög feber är huvudmärket för rotavirusinfektion. Dessutom, vid förgiftning, kommer avföring att likna massa i konsistens, och vid virussjukdom kommer det att vara vattnigt. Var noga med att rapportera dessa symptom till din läkare så att det är lättare för honom att göra en korrekt diagnos. Det bör noteras att läkaren endast kan ifrågasätta diagnosen "rotavirusinfektion".

Noggrannhet för närvaron av rotavirus kan endast baseras på laboratorietester, vilket i första hand innefattar studier av fekala massor för närvaro av partiklar i dem. Ett blodprov utförs också för att detektera specifika antikroppar mot rotavirus i den, liksom andra laboratoriemetoder.

Hemma kan föräldrar göra ett snabbt test för rotavirusinfektion. Sådana tester är till salu. Eftersom testmaterialet använde fekalmassa hos barnet.

behandling

Föräldrarnas vilja att behandla barnet hemma under vakande egen kontroll är lätt att förstå. Men med avseende på rotavirusinfektion bör mödrar och fäder vara fullt medvetna om vad som händer. Endast milda former av sjukdomen kan härdas hemma, med måttligt svåra och svåra former av sjukdomen, sjukhusvistelse och inpatientbehandling indikeras.

Behandling måste vara aktuell, det betyder det Ju tidigare mor och far till det sjuka barnet uppmanar doktorn, desto gynnsammare kommer förutsägelserna och desto mindre sannolika komplikationer. Du bör inte vänta i flera dagar för att se till att diarré och kräkningar - det här är lång tid. På den första dagen ska du söka medicinsk hjälp och börja den föreskrivna behandlingen.

Eftersom sjukdomen är av viral ursprung är det nästan omöjligt att bekämpa rotaviruset, som de flesta andra virus som är kända för mänskligheten. Bara barnets egen immunitet kan klara dem, men det tar flera dagar att bli aktiv. därför Kärnan i terapin reduceras till symtomatisk behandling, vilket bör förhindra förekomsten av dehydrering, anfall, förändringar i kardiovaskulära och utsöndringssystemen. Diarré med kost, special näring tar två till tre dagar, men återhämtningsperioden kommer att kräva noggrannare uppmärksamhet.

Diarré, som redan nämnts, kan orsaka uttorkning, och det är till förhindrande att alla ansträngningar hos föräldrarna ska riktas från de allra första timmarna av början av sjukdoms akuta stadium.

Det är en intensiv återhydreringsterapi som syftar till att fylla på vatten-saltbalansen i kroppen, är grunden för behandlingen.

I mild form utförs det hemma, med medelstora och svåra former, är bristen på vätska i kroppen återfylld genom intravenös infusion på ett sjukhus.

också Du bör inte neka sjukhusvistelse även om barnet har svår kräkningar och inte kan dricka alls och "hålla" vätskan - han blir omedelbart sjuk. Denna baby är också bättre så snart som möjligt för att börja injicera intravenös saltlösning.

Vid de första symptomen på rotavirusinfektion bör föräldrarna ge barnet vila, uppmätt sängstöd. Minskad fysisk aktivitet kommer att bidra till att överleva de svåra tidiga dagarna, tillsammans med hög feber, utan att öka risken för komplikationer.

Från de första minuterna bör man säkerställa adekvat drickssystem. Under dricksordningen innebär att barnet måste ta en stor mängd vätska. Ju mer intensiv diarré och gagreflex, desto mer behöver den ges vätskor.

För att förhindra uttorkning är kolsyrade drycker, juice och mjölk inte lämpliga. Det bör endast ges rent vatten, sura hemlagad hemlagad juice, osötad kompote av torkad frukt.

Ett viktigt villkor är vätskans temperatur. Dryck ska inte vara varmt eller kallt. Endast rumstemperaturdrycker kan absorberas snabbare i tarmarna och absorberas av kroppen. Om barnet är litet och han vägrar att dricka, kan föräldrarna använda en spruta utan en nål för att injicera vätskan på en droppväg. I detta fall är det nödvändigt att rikta injektionssprutan i en spetsig vinkel längs kinnens inre yta, så att smulan inte stryker och inte kommer att kunna spita ut allt som föräldrarna har fyllt tillbaka.

Om, trots övertygelser och tricks, det inte är möjligt att få barnet full, bör föräldrarna ringa en ambulans, eftersom uttorkning är lättare att förebygga än att bota. De återstående symtomen på rotavirusinfektion är lättade när de tas emot. Temperatur - antipyretiska medel, rinnande näsa - vasokonstriktiva droppar. Vilka läkemedel kan ordineras till ett barn med rotavirusinfektion, beskrivs nedan.

preparat

Ett barn som drabbas av akut tarminfektion kommer definitivt att behöva läkemedel som hjälper till att lindra obehagliga symptom och förkorta sjukdomen. Dessa ingår främst medel för oral rehydrering (för att fylla vatten-saltbalansen). Sådana medel bör alltid finnas till hands, som en del av ett förstahjälps kit. Detta "rehydron"," Humana Electrolyte "och andra. De förpackas i lämpliga väskor som lätt kan spädas i varmt vatten och ger barnet en drink.

Eftersom rotavirusinfektion inträffar plötsligt, kan första hjälpenpaketet inte ha rätt läkemedel. Ingenting fel med det, eftersom saltlösningen, som är bäst att födda barnet med kräkningar och stark diarré, kan beredas oberoende av enkla ingredienser som är tillgängliga i vilket kök som helst. Förresten, detta recept godkändes av WHO, och det kan utan tvekan användas i praktiken. Du behöver en liter varmt vatten, två skedar socker, en sked salt och en sked läsk. Allt är väl blandat och givet barnet att dricka så ofta som möjligt.

För det andra är viktiga för återvinning sorberande beredningar. Dessa inkluderar "aktivt kol", "enterosgel», «Enterol», «Smecta". De hjälper till att snabbt bryta ned produkter från kroppen och minska förgiftningen. Användningen av antivirala läkemedel verkar logiskt, eftersom sjukdomen är viral. Men i praktiken ser allt inte så ljust ut.

Standarder för att tillhandahålla sjukvård mot rotavirusinfektion innebär inte administration av antivirala läkemedel, eftersom ingen av dem visar någon tolererbar effekt mot rotavirus.

Naturligtvis kommer en läkare som kallas till huset förmodligen att rekommendera "Anaferon", "Cycloferon" eller "Kagocel". Det är bara att barnläkaren vet helt väl att virusinfektionen kommer att gå för sig själv, men oroade föräldrar behöver definitivt "bota någonting" barnet, för om läkaren begränsar sig till rekommendationer för att dricka mer vätska, kanske mamma och pappa tror att han helt enkelt inte vill eller inte vet hur man ska behandla sitt barn. . Därför ordineras läkemedel, varav många är vanligtvis homøopatiska ("Anaferon"). Det betyder det ingen skada på barnens kropp kommer sådana droger inte att orsaka. Men nytta, tyvärr, kommer inte heller att medföra.

Antivirala medel är dyra, och därför är det värt att mäta sin familjebudget. Samvete för föräldrarna kan vara helt lugnt - det finns inget behov av sådana droger. Deras effektivitet är inte bevisad. Sällan upprepar föräldrarna vanliga misstag, försöker förskriva läkemedel mot barnet på egen hand.

Moms och pappor, som vet väl att antidiarrheal droger hjälper till med diarré, kan tro att dosen "Enterofuril"Eller"furazolidona"Kommer hjälpa barnet att återhämta sig snart." Dessa läkemedel kan bara skada vid rotavirusinfektion. Att bekämpa diarré som sådan är inte värt det. Det är nödvändigt att viruspartiklarna lämnar kroppen. Han är en slags försvarsmekanism.

Att stoppa diarré med rotavirus innebär att viruspartiklar sätts in i tarmen, vilket förlänger sjukdomsperioden. Vissa föräldrar matar barnet så noggrant med antidiarrheal-läkemedel som efter en sådan behandling lider barnet av förstoppning under lång tid.

Ett grov misstag är utnämningen av ett barn antibiotika under rotavirusinfektion. Antibakteriella medel har ingen effekt på viruset, bidrar inte till att lindra symtom, lindrar inte barnets tillstånd och påverkar dessutom tarmmikrofloran aggressivt. Således förvärvar barnet också dysbakterios.

Ibland kan föräldrar möta en läkare som rekommenderar att man tar antibiotika för rotavirus "just in case" för att "undvika komplikationer". Det är bättre att inte ha några affärer med sådana läkare som söker att inte ge hjälp och först och främst att försäkra sig själva. Antibiotika för rotavirusinfektion är förbjuden! Detta är en regel som inte innehåller några undantag och kan inte förhandlas.

De antipyretiska läkemedlen kan användas, men "Aspirin" och eventuella läkemedel baserade på acetylsalicylsyra bör undvikas, det kan orsaka livshotande Rays syndrom hos ett barn.

Det är bättre att föredra droger baserat på paracetamol. De kan användas i ljus, rektalt, i tabletter och i form av sirap för små barn.

Vid återhämtningsstadiet ordineras ofta vitaminer och probiotika, vilket gör att tarmarna kan fyllas på med normal fördelaktig mikroflora.

Hur man ger barnet första hjälpen?

Om kräkningar och diarré är intensiva, förutom att drabbas hårt, bör föräldrarna vara medvetna om försiktighetsåtgärder vid första hjälpen. Som redan nämnts bör barnet läggas i sängen. Om sonen eller dottern är liten bör du placera barnet på sidan så att det inte plötsligt uppköstas av barnet under en plötslig uppköstning av kräkningar. Du kan inte mata barnet. Undantagen är barn som ammar. Bröstmjölk är inte förbjuden.

Rusa inte för att släcka blöjan med avföringsprover eller innehållet i potten ner i avloppet, eftersom det blir lättare för den besökande läkaren att diagnostisera om han ser och analyserar avföringens natur, färg och konsistens.

mat

Eftersom manifestationen av symtom på infektion är bättre att avstå från att äta helt och hållet. Om barnet ber om det kan du ge honom en mager potatismos, en grötmosa. Men endast i mycket små mängder. terapeutisk diet innebär en fullständig avvisning av kryddig mat, feta livsmedel, godis, juice och mejeriprodukter. Citrusfrukter (apelsin, citron, mandariner) och kolsyrade drycker är förbjudna.

Så fort kräkningen sjunker kan du gradvis och noga introducera mat i barnets diet. Det är bäst att börja med vegetabilisk buljong och kakor med låg fetthalt, kokt oberoende av vitt bröd. Lägg sedan gröt (utan mjölk och smör), banan, grönsakspuré. Du kan äta soppor, ångbitar av mager kött eller fisk.

Rekommendationer för att begränsa barnet i mat betyder inte att föräldrar bör börja applicera fasta. Men på den första dagen är det verkligen bättre att avstå från mat. När barnet känns bättre, vill han verkligen äta sig, och här är det viktigaste att inte börja mata honom omedelbart enligt sin vanliga kost, annars kan inte återfall undvikas.

förebyggande

Förebyggande åtgärder för att förebygga rotavirusinfektion tas på statsnivå. Vatten är klorerade, i institutioner följer de en viss sanitär regim. Tvätta händer och uppmärksamhet på renhet av produkter, särskilt frukt och grönsaker, liksom min mors råd att inte dra leksaker och fingrar på gatan i munnen är alla åtgärder för icke-specifik profylax.

Om ditt barn är sjuk bör du inte bidra till ytterligare spridning av rotavirus. Vid höga temperaturer borde barnet ligga i sängen. När febern sjunker kan patienten gå, barnet kan badas, men man bör inte besöka lekplatserna, de platser där andra barn går en promenad och spelar för att förhindra infektion med aggressivt och listigt rotavirus.

Vaccination är den enda specifika åtgärden som hjälper till att skydda barnet. Mer om detta vaccin kommer vi att diskutera nedan.

Rotavirusvaccin

Vaccination mot rotavirusinfektion finns, men de flesta föräldrar inser inte ens det. Faktum är att det i Ryssland ännu inte ingår i den nationella kalendern för förebyggande vaccinationer. Denna vaccination finns tillgänglig i betalda kliniker och privata medicinska centra. Det rekommenderas att göra det när du planerar en resa till havet, särskilt till platser där det finns ogynnsamma epidemiologiska förhållanden för rotavirusinfektion.

Nyligen tänkte hälsovårdsministeriet om att utöka schemat för vaccinationer, vilka är obligatoriska. Snart är det planerat att rotavirusvaccinering införs som obligatorisk för alla barn. En sådan vaccination har redan godkänts som ett universellt barn i många länder i världen. Enligt experter minskar risken att bli sjuk av ett vaccinerat barn med cirka 80%, och antalet dödsfall på grund av komplikationer av en tidigare rotavirusinfektion minskar med mer än 40%.

Det bör förstås att vaccinering mot rotavirusinfektion inte så mycket minskar förekomsten av sjukdom, eftersom det ger enklare sjukdomsprogression. Förresten, efter att ha lidit en sjukdom mot rotavirus, produceras dess egen immunitet, men den är svag, den kan inte anses vara livslång: efter några månader försämras det, men försvinner inte helt och därför blir varje efterföljande infektion med rotavirusinfektion lättare än den tidigare.

Det finns två typer av vaccin - Rotarix och RotaTek. Båda är droppar, det vill säga att barnet inte behöver uthärda ett ömt hörn, drogen i flytande form sänks i munnen. Vaccinet innehåller levande, verkligt rotavirus, vilket i laboratoriet var artificiellt försvagat. Det kan inte orsaka sjukdomar, men det kan aktivera immunförlopp - specifika antikroppar mot en viss typ av rotavirus kommer att börja producera.

Var inte rädd för allergier mot detta vaccin. Ett otillräckligt svar från kroppen till komponenterna i vacciner är extremt sällsynt, sådana fall är ganska isolerade. Experter tror att fördelarna med vaccination kommer att vara speciellt bra för en viss åldersgrupp av barn.Det rekommenderas att vaccinera barn från en och en halv månad till sex månader. Äldre barn i vaccinationen ger ingen mening eftersom de är mer benägna att få rotavirus.

Inga speciella preparat för vaccination krävs. Den enda förutsättningen - frånvaron vid vaccinationssjukdomar, illamående, illamående. Så barnens villkor för vaccination kan skjutas upp.

Experter betonar att minskning av förekomsten av rotavirusinfektion kommer att ge noggrann uppmärksamhet åt planeringen av barns aktiviteter och snabb vaccination. Så, övervakar Rospotrebnadzor regelbundet regioner där sjukdomsutbrott observeras och varnar alla som kommer till dessa regioner för affär eller fritid.

Under de senaste åren har det största antalet utbrott registrerats i orterna i Bulgarien, Krim, Sochi. Vila på havet kan bli bortskämd av obehagliga symtom på en lesion med rotavirus, som överförs med havsvatten i turistsäsongens höjd.

Det är ganska svårt att bota ett barn medan du är på semester med honom. Därför rekommenderar experter 2-3 veckor före avgång för att vaccinera ett barn av alla åldrar, särskilt barn upp till ett år.

Vad är rotavirus och vad är hans symptom - läkaren kommer att svara på alla frågor Komorowski i nästa video.

Information som tillhandahålls för referensändamål. Självmedicinera inte. Vid de första symptomen av sjukdomen, kontakta en läkare.

graviditet

utveckling

hälsa