Kan ett ägglossningstest visa graviditet?

Innehållet

Trots det faktum att XIX-talet och nästan alla uppgifter om många frågor av intresse är fritt tillgängliga, är frågan om huruvida ett ägglossningstest kan visa en graviditet fortfarande en av de vanligaste. Många kvinnor är säkra på att detta är ganska möjligt. Är det så, svarar vi i den här artikeln.

Hur fungerar testet?

På ägglossning

Innan vi pratar om huruvida ägglossningstestsystemet visar en "intressant" situation är det värt att förstå, och vad är faktiskt likheten och skillnaden mellan graviditetstest och liknande ägglossningssystem.

Testsystem för bestämning av ägglossningen (perioden för frisättning av ett moget ägg från follikeln) är utformat för att planera graviditet och preventivmedel.

De låter en kvinna bättre förstå gränserna för hennes bördiga fönster - den period då sannolikheten för uppfattningen är maximal.

Ovulationsprocessen i en kvinnas kropp åtföljs och regleras av ett visst hormonellt stöd, utan vilket ingen ägglossning eller menstruation helt enkelt skulle uppstå. Under den första halvan av menstruationscykeln produceras en stor mängd östrogen, vilket blockerar produktionen av progesteron. Under inverkan av follikelstimulerande hormon (FSH) uppträder mogning och ökning av den dominerande follikelns storlek, varifrån en äggcell som är klar för befruktning ska uppträda på den önskade dagen.

Den önskade dagen bestäms av koncentrationen av ett annat hormon - LH (luteiniserande). Toppkoncentrationen av detta ämne faller under perioden omedelbart före ägglossningen.

Ägglossningsräknare
Cykeltid
Varaktighet av menstruation
  • menstruation
  • ägglossning
  • Hög sannolikhet för uppfattningen
Ange den första dagen i den sista menstruationsperioden.

Alla dessa ämnen ackumuleras i blodet och kan därför bestämmas genom laboratorieblodprov. Men för att få diagnosen idag är så kallade hem-ägglossningstester utbrett.

De är olika - från remsorremsor för nedsänkning i urinen till dyra elektroniska mini-mikroskop för att diagnostisera spyttvätska och vaginala sekret. Den andra remsan av dessa system (band, kassett) svarar på närvaron i kvinnans urin med en tillräcklig mängd av koncentrationen av luteiniserande hormon (LH). sålunda, två remsor på ägglossningstestet - ett tecken på den närmaste ansvarsfulla perioden när uppfattningen av barnet är mest sannolikt.

Mini-mikroskop svarar inte på LH, men till östrogenivåer. Med sin höga koncentration (toppen faller också under perioden före ägglossningen) kristalliserar salivet vid torkning med ett visst mönster som liknar fernblad.

Efter slutet av den bördiga perioden visar testsystem för ägglossning vanligen negativa resultat igen.

Den andra remsan på ägglossningstestsystemen visas i den zon där reagenset är känsligt för det luteiniserande hormonet. Faktum är att det faktum att det finns en andra remsa är den enda likheten mellan ägglossningstestet och en liknande anordning för bestämning av graviditeten. Två remsor - resultatet är positivt. Principen för operation är också nästan identisk, men reagenserna och målen är olika.

För graviditet

Kända testremsor, liksom elektroniska enheter som låter dig besvara frågan om en kvinna är gravid eller inte, svarar också på ett hormon, men till ett helt annat system än ägglossningen.

Efter uppfattningen faller embryot utan att upphöra med att bryta sig ned i livmoderhålan, där det inom en vecka implanteras i livmodern. Villkoret av korionen, med vilket embryot sänker sig i endometrialvävnaden, börjar omedelbart producera ett speciellt hormon - hCG (humant korioniskt gonadotropiskt hormon). Koncentrationen av detta ämne i en kvinnas blod fördubblar varannan dag.

Hormonet behövs av den framtida mamman och bebisens kropp, eftersom det gör det möjligt för dig att behålla en konsekvent hög nivå av progesteron, vilket säkerställer livskraften hos embryot, dess näring och skapandet av optimala förutsättningar för tillväxt och utveckling. Toppvärdena för hCG når 12 veckors graviditet, och börjar därefter gradvis minska.

Eftersom hormonnivån ökar gradvis börjar det detekteras i kvinnans urin i början av förseningen, eller till och med de första dagarna efter (i blod - tidigare, på vilket i själva verket är ett blodprov för hCG baserat). Graviditetstestsystem är remsor med ett hCG-känsligt testområde.

Om koncentrationen av humant choriongonadotropin överskrider testens känslighet, visas en tydlig andra rad, som ger rätt att säga att kvinnan är gravid.

Vad exakt visar en lyckad uppfattning?

Som namnet antyder, visas graviditet med hög noggrannhet av ett system som har ett känsligt område specifikt för choriongonadotropin, det vill säga ett graviditetstest som kan användas strax före och efter fördröjningen.

Ovulationstestsystem är inte lämpliga för att bestämma graviditeten., eftersom de inte på ett tillförlitligt sätt reagerar på närvaron av hCG i urinen, svarar deras andra zoner på det luteiniserande hormonet, vilket nästan inte uppstår under andra hälften av cykeln och under graviditetens början.

Således bör det normala ägglossningstestet under graviditet visa negativa resultat.

Dessa remsor är i princip olika, enligt reagens, enligt deras användning. Men tillverkare av ägglossningstest tog hand om kvinnor och många försiktigt placerade i ett paket med fem ägglossningsremsor två remsor med känslighet för hCG. Fem remsor för att bestämma ägglossningen ska användas i mitten av cykeln för att fastställa dagar som är gynnsamma för uppfattningen., och två remsor av graviditetstestet - i väntan på en försening eller på den första dagen av förseningen av nästa menstruation.

Sannolika fel

Bedömning av recensioner av kvinnor, uppvisar ägglossningstestband ibland "konstigt" - som visar två remsor kort före den förväntade menstruationen. De tas ofta som ett tecken på eventuell graviditet. Varför kan detta hända?

På den kemiska nivån är strukturen hos det koroniska gonadotropa hormonet, som produceras under graviditeten, och det luteiniserande hormonet - den konstanta följeslagaren av ägglossning hos kvinnor, på många sätt likartade, och därför det finns ungefär en 20% chans att reagens kan ömsesidigt "err". Ögulsystemens känslighet är alltid signifikant högre än graviditetstestens känslighet, eftersom LH är närvarande i mycket mindre kvantiteter i den fördelaktiga före-ovulationsperioden än hCG efter embryoimplantation. Därför kan spår fångas av detta testsystem.

En annan fråga Hur man behandlar ett positivt ägglossningstest om man misstänker graviditeten. Och behandla det som ett fel. En sådan reaktion av ägglossningsremsan på hCG är inget mer än ett systemfel, ett falskt positivt resultat kan inte utvärderas som ett diagnostiskt resultat.

Om ägglossningstestet visar ett stabilt positivt resultat under hela andra halvan av cykeln är en korsreaktion av reagenset med progesteron möjlig, vars nivå är hög i den andra fasen av honcykeln.

I allmänhet är ägglossningstestsystem ganska underhållande. De kan producera svaga reaktioner av typen av fuzzy andra remsor för överskott av sköldkörtelstimulerande hormon, för FSH-hormonet, för ett antal hypofyshormonmolekyler. Och faktum är att i dessa hormoner är alfapartiklarna verkligen lika, och beta-subenheterna är olika. Ett graviditetstest är utformat för att "fånga" beta-subenheterna av hCG, och därför kan de inte bestämma ägglossningen, oavsett hur svårt du försöker. Men i vissa fall (cirka 15-20%) kan en svag positiv reaktion hos ägglossningssystemet tydligt indikera närvaron av vissa hormoner i urinen, vanligtvis hypofysen. Denna graviditet eller sköldkörteln patologi hjälper till att svara remsan, som faktiskt finns för detta ändamål - ett testsystem för att bestämma graviditeten.

recensioner

Recensioner av sådan användning av ägglossningstest är ganska polära: vissa kvinnor anser att en sådan användning av testet för att bestämma ägglossningen är tillåten, medan andra starkt håller med om detta. Några säger att de använde ägglossningstester, eftersom det var en lång väg att komma till apoteket för att köpa ett graviditetstest. Andra indikerar att det är för dyrt att använda ägglossningstestband eftersom de är mycket dyrare än graviditetstest.

Någon lyckades få ett positivt resultat, och lite senare blev graviditeten bekräftad. Vissa ägglossningstester visade ett negativt resultat i graviditetens närvaro.

Läkarna rekommenderar inte att ta på sig vittnesbörd om ägglossningstestsystem, om de används för andra ändamål. Denna hobby kan snarare hänföras till spelet eller förmögenheten, eftersom sådana handlingar absolut inte har att göra med medicinsk diagnostik.

Information som tillhandahålls för referensändamål. Självmedicinera inte. Vid de första symptomen av sjukdomen, kontakta en läkare.

graviditet

utveckling

hälsa