Vad betyder marginal placenta previa, vad är det farligt för och vad påverkar det?

Innehållet

Under graviditeten kan utvecklas ganska farlig patologi i samband med en överträdelse av placentans normala läge. I detta fall kan bära en baby kompliceras av utvecklingen av vissa skadliga symptom. Det är nödvändigt att mer noggrant betrakta vad den regionala presentationen av moderkakan innebär, liksom hur det kan vara farligt och vad det påverkar under graviditeten.

Vad är det här?

Läkare tror att placenta är en patologi där platsen för initial bindning av placenta vävnad ligger i närheten av den inre livmoderfarynxen. Normalt är ett befruktat ägg fäst vid implantation i ytan av livmodern, som kallas botten.

Placeringen av den framtida korionen bestämmer i stor utsträckning den initiala placeringen av placenta vävnaden. Den är gjord av fosterkomponenter, därför ligger den i närheten av den. Om det befruktade ägget av någon anledning förflyttas till den inre fallopianfarynxen börjar den placentala vävnaden i denna zon. Detta leder till utveckling av patologi - placenta previa.

Läkare särskiljer flera kliniska varianter av detta patologiska tillstånd. De bestämmer dem för hur starkt den placenta vävnaden är i kontakt med den inre livmodern halsen. Ett av dessa kliniska alternativ är den regionala presentationen. I det här fallet är inte hela ytan av placentusvävnaden, men endast dess individuella områden i kontakt med livmoderhalsen med sina kanter.

Typer av presentation
Beräkna graviditetens varaktighet
Ange den första dagen i den sista menstruationsperioden.

orsaker till

En mängd kausalfaktorer kan leda till utvecklingen av denna patologi. Ganska ofta förekommer detta sjukdomstillstånd av kroniska sjukdomar i reproduktionsorganen. Kvinnor som lider av endometrios, adnexit, cervicit och andra sjukdomar i könsorganen före graviditeten har ökad risk för utvecklingen av denna patologi.

Risken att utveckla regional presentation är också ganska hög hos kvinnor som har genomgått operation på livmodern eller dess bilagor. Läkare säger det Utvecklingen av livmoderns regionala presentation kan också bidra till, som uppstod som ett resultat av tidigare kejsarsnitt.

Utvecklingen av placentans regionala presentation kan leda och konsekvenserna av tidigare infektionssjukdomar. Så, kockflora, som påverkar de inre livmoderna väggarna, leder till förändringar i slemhinnorna, vilket bidrar till implantatnedbrytning. I det här fallet faller det normalt befruktade ägget till livmoderns nedre delar, där endometrium är mer funktionellt.

Kokalflora

Medfödda anomalier hos de kvinnliga könsorganen kan också leda till utvecklingen av denna patologi. Så, med den dubbelhåriga livmodern, ökar risken att utveckla placentapresentationen något. Förekomsten av polyper och myomatiska noder, som ligger i livmoderområdet, kan också bli ett definitivt hinder för implantationen av ett befruktat ägg i denna zon.

Till placenta previa kan inte bara leda till kvinnans patologi.Några avvikelser från korionen kan också orsaka utvecklingen av denna patologi. I vissa genetiska patologier saknar trofoblast vissa enzymer som är nödvändiga för implantation i livmoderväggen. I det här fallet förekommer inte bindning i livmodern, vilket innebär att graviditeten i sig avbryts nästan i början av sin utveckling.

Läkare noterar att risken för att utveckla regional presentation av placentan är något högre hos kvinnor som föder andra och efterföljande barn. Om samtidig graviditeten slutade med en kejsarsnitt ökar sannolikheten för utvecklingen av regional presentation.

Funktioner av graviditeten

Regional presentation av moderkakan kan väsentligt komplicera processen att bära en baby. En sådan graviditet kännetecknas vanligtvis av en rastlös kurs, såväl som det periodiska utseendet av negativa symtom. Det är värt att notera att med extrem previa, som fortfarande utförs, är det något lugnare än med fullt. I detta fall är prognosen för graviditeten mer gynnsam.

Ogynnsamma symptom i denna patologi framträder vanligen efter 16-20 veckor av graviditeten. Vid tredje trimestern kan de öka. Under de allra första veckorna efter befruktning kan allvarlig obehag hos den förväntade mamman vara frånvarande.

Hur bestämmer man?

Placeringen av placenta vävnaden är för närvarande ganska enkel att bestämma. För att göra detta, läkare tillgripa utnämningen av ultraljudsundersökningar. När regional presentation av moderkakan är oönskade för att utföra transvaginal ultraljud. I detta fall är möjligheten att skada den lågljungade placenta vävnaden ganska hög. I denna situation är det bättre att välja transabdominal ultraljud.

Lokalisering av placentan kan bestämmas genom en rutinmässig vaginal undersökning. Men vid regional presentation av moderkakan är det ofta inte nödvändigt att tillgripa denna teknik. Om du slarvigt utför en sådan undersökning, kan den mjuka mjukpappan på huden bli skadad. Det är därför som läkare föredrar mer ultraljudstekniker.

Om den regionala presentationen bestämdes under diagnosen, så tilldelas följande ytterligare studier till den förväntade mamman. De är nödvändiga för att bedöma dynamiken i den nuvarande patologin.

Om patologin upptäcktes ganska tidigt - vid 12-16 veckors svangerskap, då i en sådan situation kan lokaliseringen av placenta vävnaden ändå ändras. Skiftet av placenta upp läkare kallar migration. Den fortsätter ganska långsamt och slutar endast vid graviditetens tredje trimester. Det är därför lokaliseringen av moderkakan under sin presentation bestäms för hela graviditeten hos barnet flera gånger. Tyvärr inträffar inte migrering av placenta i alla fall.

Placenta migration

Eventuella komplikationer

Det mest slående tecknet som vanligtvis orsakar en gravid kvinna med en regional placenta previa att söka råd från en obstetrician-gynekolog är utseendet av blod från könsorganet. I denna patologi framträder blod vanligtvis efter att ha lyft tunga föremål eller efter intensiv träning. Utseendet av blod i underkläder kan bara vara ett isolerat symptom. I vissa fall kombineras det med smärta i buken.

Om en gravid kvinna har blivit blödande från könsorganet och samtidigt har hon svårt magont, betyder det att hon inte ska tveka att söka medicinsk hjälp.

Blödning från könsorganen med en mycket låg position hos placentan kan utvecklas efter kön. Möjligheten att ha sex i närvaro av sådan patologi diskuteras nödvändigtvis med en obstetrician-gynekolog. Vanligtvis rekommenderar läkare dock sina patienter med regional placenta previa för att begränsa kön och förskriva sexuell vila.

Många gravida kvinnor förvirrar placenta och navelsträngens patologi. Sålunda har marginalpresentationen av placenta vävnad inget att göra med marginal urladdning av navelsträngen. Placenta previa är en patologi, och navelsträngens marginal urladdning är bara en fysiologisk egenskap av en viss graviditet.

Inte mindre farlig komplikation som kan utvecklas under graviditeten, komplicerad av regional placenta previa, är utvecklingen av placentaavbrott från livmoderns väggar. Denna patologi är vanligen en följd av traumatiska effekter. Ju mer placenta vävnad exfolierar från livmoderväggen, desto mindre gynnsam är prognosen för graviditeten. För att undvika utveckling av eventuell placentaavbrott utgör läkare en rad olika rekommendationer. Så kontraindikationer inkluderar intensiv träning och löpning. En gravid kvinna vars graviditet fortsätter med utvecklingen av en regional presentation är förbjuden att lyfta för tunga föremål. Det är mycket viktigt att den förväntade mamman vilar ut mer.

Förutom idrott, en gravid kvinna med en regional placenta previa, kan läkaren förbjuda och besöka poolen. Recensioner av många kvinnor som hade denna patologi under graviditeten bekräftar detta. För extremt allvarlig previa kan någon fysisk aktivitet vara begränsad, och i vissa fall är även sängstöd föreskriven.

Stark stress kan också göra saken värre. Framtida mamma bör strikt följa sådana rekommendationer.

Att förebygga infektion i en låglättande placenta är en annan utmaning under en komplicerad graviditet. I detta fall kommer de sjukdomsframkallande organismerna oftast in i livmoderhålan från de yttre genitala organen. För att förhindra en sådan infektion bör en gravid kvinna noggrant följa reglerna för personlig hygien. Placentans extrema position i förhållande till livmoderhalsen kan också vara farlig för fostret som utvecklas i moderns livmoder.

Nedsatt uteroplacental blodflöde kan leda till utveckling av placentainsufficiens. I denna situation minskas intensiteten i fosterutvecklingen betydligt.

Hur är födelsen?

Graviditet som uppstår med regional presentation av moderkakan kan ha en mycket oförutsägbar prognos. Vid varje skede av en baby kan det finnas farliga komplikationer som bidrar till den taktiska förändring som ursprungligen valts av läkare. Så, om allvarlig blödning uppstår eller fostret hotas, måste läkaren tillgripa akut kirurgisk obstetrisk vård.

Gravida kvinnor med regional presentation av moderkakan, som regel utföra kejsarsnitt. I det här fallet är det möjligt att minimera risken för att utveckla farliga komplikationer som uppstår under självständig arbetskraft.

Om en kvinna hade allvarlig blodbrist före födseln, på grund av frekvent föregående blödning från könsorganet, då skulle hon förskriva järnhaltiga läkemedel. För den snabbaste kompensationen av det allmänna tillståndet administreras sådana läkemedel genom injektion. Även under kejsarsnitt under graviditeten, tillsammans med regional placenta previa, finns det stor risk för allvarlig blödning. Under operationen måste läkare styra kvinnans puls och blodtryck.

Med utvecklingen av svår blödning och massiv blodförlust börjar dessa indikatorer att minska kritiskt. I en sådan situation tillgriper läkare vanligtvis parenteral administrering av oxytocin eller hemostatiska medel. Huvudmålet med sådan drogterapi är att rädda moderns och hennes barns liv.

Efter att barnet föddes, måste läkare utvärdera sitt övergripande tillstånd. Om det behövs är barnet en komplex återupplivning.Vanligtvis krävs deras beteende om barnet föddes mycket tidigare. Neonatologen, som är i leveransrummet under födseln, utför sådana medicinska manipuleringar. Efter att ha blivit fött, måste läkare också övervaka tillståndet hos den delurienta kvinnan.

När placenta previa händer ofta så att när en baby är född förlorar en kvinna ganska mycket blod. För att snabbt återställa sitt tillstånd tillgriper läkare hanteringen av läkemedelslösningar och, om så är nödvändigt, hemostatiska droger.

Se vad den farliga placenta previa finns i nästa video.

Ta reda på vad som händer med mamma och baby varje vecka av graviditeten.
Information som tillhandahålls för referensändamål. Självmedicinera inte. Vid de första symptomen av sjukdomen, kontakta en läkare.

graviditet

utveckling

hälsa