Vad betyder moderkroppens första stadium av mognad och vilken vecka är det normalt för graviditet?

Innehållet

Vid 20 veckor och senare bestämmer läkarna graden av mognad hos placentan i en ultraljudskvinna. Fram till den här tiden anses inte definitionen av denna parameter som informativ, eftersom "barnens plats" ännu inte har bildats fullständigt. Det betyder 1 grad av mognad och hur länge det teoretiskt motsvarar normen, kommer vi att berätta i detta material.

Särskilda funktioner

En "barnstol" eller placenta är det viktigaste organet, utan vilket det skulle vara absolut omöjligt att bära ett barn. Detta discoid och något planade organ ligger på ena sidan intill livmodern, växer in i det via nätverket av blodkärl, och å andra sidan är det kopplat till fostret via navelsträngen.

Placentan matar, skyddar och skyddar det växande barnet. Det tar över de endokrina körtlarna och producerar de hormoner som är nödvändiga för att bevara graviditeten. Placentan överför till barnet de nödvändiga ämnena, syre och vatten och tar produkterna av dess metabolism - urea, kreatinin och koldioxid.

Placentans bildning börjar från ögonblickets implantation i livmodern. Hennes föregångare är korionen. Gradvis expanderar korionen, bildar en ung placenta, vilken ökar i tjocklek och yta. Placenta bildas vanligtvis genom 14-16 veckors graviditet. Och från detta ögonblick börjar sin stadiga åldrande.

Gradvis ger moderkakan barnet allt som kan, förändras, och vid tidpunkten för arbetets start är det redan utarmat och har uttömt sin användbara resurs. Placentan är född efter barnet inom 20-50 minuter, eftersom det inte längre finns något naturligt behov i den.

Mognadsnivåerna på "barnens plats" mäter denna irreversibla process av mognad och åldrande av moderkakan. Normalt bör varje åldringsstadium motsvara vissa perioder av graviditet. Om "barnsätet" åldras snabbare än normalt kommer inte barnet att få tillräckligt med syre och användbara näringsämnen, det kan utveckla hypoxi, hypotrofi, det kan avsevärt försvaga under utveckling. Ibland kan hypoxi leda till fosterdöd.

För långsam mognad av placentan skapar också ett hot, eftersom den patologiskt underutvecklade "barnens plats" inte klarar av de betydande och ständigt ökande belastningarna som den snabbt växande barnet har på den.

Beräkna graviditetens varaktighet
Ange den första dagen i den sista menstruationsperioden.

Mognadsgrader

Sedan den fullständiga bildningen av placentan och upp till 30 veckors graviditet har nollmognad varit normal. Det betyder att den tillfälliga kroppen är i sin topp och fungerar fullt ut.

Den första graden anses normalt för perioden från 30 till 34 veckor av graviditeten. I praktiken, från omkring 27 graviditetsveckan, kan en läkare på ultraljud bestämma de första tecknen på en första förändring i moderkakan - tillväxten har upphört, tjockleken har också praktiskt taget blivit fixerad. Men orgeln är platt, på ultraljudsskannerens bildskärm är det bara små vågiga ändringar av membranet och enskilda inklusioner i strukturen är märkbara. Dessa inklusioner är saltavlagringar, eftersom vi vet att "barnstol" accepterar babyavfall.

Om tecken på åldrande fortfarande inte är uppenbara, kan en gränslinje 0-1 grader ställas in och under dräktighetens varaktighet från 26-27 veckor till 32 veckor är detta ganska normalt. Det är sant, förutsatt att graviditeten fortskrider utan komplikationer, det finns ingen förekomst och lokal placering av placentan. 0-1 grad före 26: e veckan är ett farligt tecken på förtidig åldrande av "barnens plats".

Från den 32: e veckan kan en annan gränsvärde sättas - 1-2. Från den 35: e veckan är den andra graden registrerad hos de flesta framtida mammor, och från ca 38: e veckan - gränsen 2-3 eller 3. Den tredje graden av barns plats visar att placentan har uttömt sina möjligheter. Normalt diagnostiseras det omedelbart före födseln, och om det sker inom den angivna tiden, utgör en sådan vuxen, mer exakt, den gamla moderkakan ingen fara för barnet.

Åldringsprocessen är i detta fall rent fysiologisk. De talar om patologi när den första graden av "barnens plats" inte motsvarar de perioder då det anses vara normalt, det vill säga från 27 till 34 veckors graviditet.

Norm eller avvikelse?

Om ultraljudsläkarens slutsats att graden av mognad först lät i upp till 27 veckor börjar kvinnan observera med fördröjda ansträngningar. Om nödvändigt ersätts observationstaktiken med taktiken för aktiv medicinsk intervention. Om barnet utvecklas normalt visar det sig inte tecken på problem, läkarna begränsar sig endast till att observera, föreskriver vitaminer till den förväntade mamman och rekommenderar att de går oftare i frisk luft.

Om det finns andra problem, förlorar barnet sig bakom utvecklingen eller visar tecken på hypoxi, en kvinna är inlagd på avdelningen för graviditetspatologi och förskrivna läkemedel som förbättrar blodets uteroplacentala blod och minskar livmoderns ton.

Att bestämma den första graden av löptid under perioden 31-34 veckor är normen och det finns absolut inget att oroa sig för. Om den första graden bestäms efter 35 veckors graviditet kan detta indikera utvecklingsmissbildningar hos barnet, onormala strukturer hos moderkaken, metaboliska störningar mellan fostret och moderen och förekomsten av noder på navelsträngen. Detta villkor förutsätter nödvändigtvis ytterligare undersökning och sjukhusvistelse.

skäl

Ofta åldras placenta tidigare än den tilldelade tiden på grund av den framtida moderns dåliga vanor - rökning, alkohol, droger. Tidigare mognad är också karakteristisk för kvinnor som bor i ekologiskt förorenade områden. Eventuella infektionssjukdomar som influensa, akuta respiratoriska virusinfektioner, akuta respiratoriska infektioner under graviditeten, når som helst ökar sannolikheten för patologiskt snabb åldrande av placentan.

Ju högre kroppstemperatur under sjukdomen desto större är sannolikheten att oönskade och för tidiga förändringar kommer att inträffa på "barnens plats".

Den första graden av mognad före normala perioder kan diagnostiseras hos gravida kvinnor med diabetes mellitus eller Rh-negativt blod om kvinnan bär en Rh-positiv baby. Många läkemedel kan påverka graden av "mognad" på "barnens plats", till exempel antibiotika, smärtstillande medel.

Därför rekommenderas det inte att dricka piller under graviditeten utan att ha träffat den behandlande läkaren.

Tidig närvaro av den första graden av mognad är karakteristisk för kvinnor som lider av preeklampsi och högt blodtryck, övervikt samt kvinnor som bär dubbelt trippel.

Bevarande av den första graden efter 34 veckors graviditet kan vara farligare, läkarnas prognoser är mindre optimistiska. En bebis kan födas död, eftersom tillståndet av hypoxi med en underutvecklad placenta blir permanent för den. En sådan överträdelse finns ofta hos kvinnor som bär ett barn med kroniska sjukdomar eller blödningsstörningar. Fostret måste dessutom undersökas för genetiska patologier och abnormiteter i organens utveckling.

Det faktum att en sådan placenta och vilken funktion den utför, se följande video.

Ta reda på vad som händer med mamma och baby varje vecka av graviditeten.
Information som tillhandahålls för referensändamål. Självmedicinera inte. Vid de första symptomen av sjukdomen, kontakta en läkare.

graviditet

utveckling

hälsa