Vad betyder placentans placering på livmoderns bakvägg och vad påverkar det?

Innehållet

För full intrauterin utveckling av fostret är placentan nödvändig. Det kan ligga i livmodern på olika sätt. Denna artikel hjälper till att förstå vad som betyder placentans placering på livmoderns bakvägg, och vad det påverkar.

Vad betyder det?

Placental vävnad under graviditeten läggs tillräckligt tidigt. Redan under graviditetens andra trimester börjar det fungera fullt ut. I moderkakan finns olika blodkärl genom vilka fostret tar emot de näringsämnen som är nödvändiga för tillväxt och utveckling samt löst syre.

Hur placentan är fäst vid livmodern beror på hur barnets intrauterinutveckling kommer att fortsätta, liksom graviditeten som helhet.

Placentans placering och dess ursprungliga lokalisering bestäms nästan från de första dagarna efter befruktningen. Det beror helt på var det befruktade ägget kommer att vara beläget. I de flesta fall är den implanterad (tätt fastsatt) i livmoderns inre vägg i dess botten längs bakväggen. Denna funktion av implantation beror på naturen. Det är uppenbart att i denna zon det mest goda blodflödet.

placenta

Förekomsten av blodkärl i denna livmoderhals anatomiska zon bidrar till den chiionens fysiologiska tillväxt. I en sådan situation växer den snabbt och fullt ut och utvecklas. Observera att placentan ligger i de flesta kliniska fall ganska högt på livmoderns bakmur - praktiskt taget i livmoderområdet, det vill säga i övre delen. Avståndet till den inre livmodern är ganska stor.

I vissa situationer ändras det befruktade ägget sin fästplats och implanteras i livmoderns nedre delar. Denna situation kan vara farlig och leder vanligtvis till utvecklingen av en låg placering av placentan eller presentationen.

Beräkna graviditetens varaktighet
Ange den första dagen i den sista menstruationsperioden.

Normalt finns det ett visst avstånd mellan placentalvävnaden och den inre svalget. Vid varje graviditetsstadium är det annorlunda. Så normalt i 2: a trimestern av graviditeten är det 5 cm, och för det tredje ändras det till 7 cm.

Om placenta vävnaden är nästan helt intill den inre fallopian svalget, och även direkt hitta den, kallas denna patologi positioneringen.

Läkare särskiljer flera kliniska varianter av placenta previa: det kan vara centralt, lateralt eller marginellt. Det beror helt på vilken zon placentalvävnaden flyttar till området av den inre livmodern halsen.

Den centrala presentationen kännetecknas således av en förskjutning av moderkroppens centrala del till området hos den inre os. När sidan förekommer placenta i kontakt med struphuvudet från sidoväggarnas område och vid kanten - bara några kanter.

Placenta previa kan också vara fullständigt och partiellt. Med full previa är nästan all placenta vävnad i området av den inre livmodern halsen. Om moderkakan endast är i kontakt med enskilda sektioner (delar), kallas sådan presentation delvis eller ofullständig.

Svårighetsgraden av negativa symtom och möjliga komplikationer, medan det väsentligt beror på hur placentusvävnaden ligger i förhållande till den inre livmodern halsen. Detta avgör arten av graviditeten. Experter noterar att bindningen av placentan på livmoderns bakvägg förekommer i de flesta kliniska fall.

Funktioner av graviditeten

Med den normala placeringen av den placentala vävnaden på livmoderns baksida på ett avsevärt avstånd från fallopianfarynxen under graviditeten fortsätter vanligtvis ganska fysiologiskt. Ett gott blodflöde i livmoderns botten och dess bakre vägg säkerställer optimal tillväxt av fostret. I denna situation är risken att utveckla komplikationer och biverkningar ganska låga.

Om placenta vävnaden av någon anledning förskjuts längs bakväggen nedan och når den inre ytan är graviditetsförloppet redan komplicerat av utvecklingen av presentationen. I denna situation ökar risken för att utveckla oönskade komplikationer signifikant.

Det är viktigt att notera det placenta previa på livmoderns baksida är mer gynnsam. Prognosen för graviditet är i detta fall ganska bra.

Sålunda är risken för att utveckla mekanisk skada på placenta vävnad, som ligger på bakväggen, mycket lägre. Detta beror på vissa anatomiska egenskaper hos kvinnokroppens struktur. Den främre bukväggen och bäckenbenen skyddar placentan framför, och ryggradsskelettet i ryggen. Ett sådant tillförlitligt skydd minimerar det möjliga traumet av ömma placenta vävnad.

Visualisering av placentan på bakväggen

Är flyttning av placentan möjlig?

Förändringen av den initiala lokaliseringen av placenta vävnad kallas migration av specialister. Det håller vanligtvis i flera veckor och åtföljs inte av utvecklingen av negativa symtom. Under graviditeten, som fortsätter med placenta som råder på livmoderns bakvägg, är emellertid möjligheten att migrera placenta vävnad extremt låg.

Många obstetrician-gynekologer tror att i denna position förändrar placenta vävnaden praktiskt taget inte sin ursprungliga lokalisering. Endast i extremt sällsynta fall är dess migrering möjlig.

I det här fallet är en gravid kvinna mycket viktigt att övervaka sin hälsa. Utseendet av blödning under 2-3 grader av graviditet, speciellt spontant utvecklad, borde vara en viktig orsak till en brådskande överklagande till en specialist. I det här fallet finns det hög risk för blödning eller till och med placentaavbrott.

Hur bestämmer man?

Placentans placering kan etableras på olika sätt. Således bestäms lokaliseringen av placeringen av placentusvävnaden genom att man utför den vanliga rutinmässiga vaginala undersökningen. Läkaren, som utför en sådan undersökning, måste nödvändigtvis bedöma var placentan är belägen.

Om placenta vävnaden är för låg och utvecklar sin presentation, bör det inte utföras för ofta vaginala undersökningar. I det här fallet kan du lätt skada placentans känsliga vävnad. Det är också mycket viktigt att vaginala undersökningar utförs av en kvalificerad specialist. Noggrannhet vid genomförandet av sådana gynekologiska undersökningar är mycket viktigt.

Ett mer exakt sätt att bestämma placeringen av placentan är en ultraljudsundersökning. Med hjälp av modern utrustning är det ganska enkelt och korrekt att avgöra var placentalvävnaden finns. En erfaren och kvalificerad specialist kan också ganska enkelt avgöra avståndet från placentan till livmoderhalsen.

Om en diagnos av placenta previa upprättas under graviditeten, är det i denna situation som planeras några fler ultraljudsundersökningar för den förväntade mamman. Detta gör det möjligt för läkare att följa dynamiken i graviditeten, såväl som i tid för att fastställa början på bildandet av möjliga komplikationer.En sådan ultraljudsundersökning i dynamiken gör det möjligt för oss att uppskatta migrationen av placenta vävnad, om det fortfarande händer.

Om det finns en placenta previa, föredras transabdominala ultraljudstekniker. Under deras ledning ligger ultraljudssensorn på ytan av den främre bukväggen.

Genom att utföra en transvaginal ultraljud när sensorn sätts in i slidan kan det leda till blödning. Som regel, när du presenterar denna undersökning och inte utförts.

Hur är födelsen?

När man väljer taktik för obstetrik, spelar lokalisering av moderkakan före födseln en viktig roll. Om det är ganska högt, och graviditeten är fysiologisk, då kan läkare i en sådan situation lösa naturlig förlossning. I det här fallet föds barnet utan användning av kejsarsnitt.

Om moderkakan, som ligger på livmoderns bakvägg, är för låg eller ens har sin presentation, är det redan i en sådan situation möjligt att utföra en kirurgisk metod för obstetrisk hjälp. I detta fall krävs vanligen en kejsarsnitt.

Det bör noteras att en sådan kurativ kirurgi utförs för att i synnerhet kunna bevara moderns och hennes barns hälsa.

Dessutom utförs en kejsarsnitt och de kvinnor som har en komplicerad obstetrisk och gynekologisk historia. Förekomsten av allvarliga samtidiga kroniska sjukdomar är en viktig orsak för att ordna en kejsarsnitt. I denna situation kan naturligt oberoende arbete vara för farligt.

Ett viktigt mål i hanteringen av graviditeten, komplicerad av utvecklingen av placenta previa på livmoderns bakvägg, är det möjliga maximala långsiktiga bevarande. I en sådan situation är en baby född i världen mer funktionellt anpassad för livet i en ny livsmiljö.

Valet av obstetrisk hjälp taktik är individuellt. Detta påverkas av ett stort antal olika faktorer. Graviditetstaktiken, komplicerad placenta previa på livmoderns bakvägg, kan förändras flera gånger under hela perioden av barnets födsel.

Vad ska övervägas?

Graviditet, där placentan ligger på livmoderns baksida, går vanligtvis bra. Detta utesluter emellertid inte de planerade besöken till läkaren och de undersökningar som rekommenderas av honom.

Under barnets bär kan kvinnokroppen inträffa många förändringar. När som helst kan även en fysiologisk graviditet kompliceras av komplikationer. För att de ska kunna identifieras i tid, borde den förväntade mamman regelbundet besöka sin obstetrikare-gynekolog.

Om du under undersökningen bestämmer placenta previa, bör du först och främst vara försiktig med detta. Framtidsmoderns beteende och hennes inställning till sin egen hälsa är en mycket viktig komponent för en sådan graviditet.

Utseendet av blodig urladdning från könsorganen, förekomsten av plötsligt och svårt smärtssyndrom i buken bör vara en viktig anledning att konsultera en specialist.

När placenta previa på livmoderns baksida gör läkare ett antal rekommendationer. De syftar främst till att minska utvecklingen av farliga komplikationer, såsom blödning eller placentaavbrott. Den framtida mamman, som har en placenta previa, borde inte lyfta tunga föremål och aktivt engagera sig i fysisk aktivitet. För att förbättra det övergripande välbefinnandet borde hon också fullt ut äta och få tillräckligt med sömn och, om möjligt, begränsa eventuellt stress och nervstopp så mycket som möjligt.

Du lär dig mer om vikten av placentans placering i följande video.

Ta reda på vad som händer med mamma och baby varje vecka av graviditeten.
Information som tillhandahålls för referensändamål. Självmedicinera inte. Vid de första symptomen av sjukdomen, kontakta en läkare.

graviditet

utveckling

hälsa