Är det möjligt att planera uppfattningen om ett barn av ett visst sex vid ovulationstillfället?

Innehållet

För vissa är det ofödda barnets kön av stor betydelse. Till exempel för par som redan höjer två eller tre barn av samma kön. Men även de som bestämmer sig för att gå efter sitt första barn vill veta hur man ökar sannolikheten för att ha ett barn av ett visst kön - en pojke eller en tjej. Många har hört talas om sexplanering för ägglossning. Låt oss titta på vad den här metoden innebär, vad är dess nackdelar och fördelar.

Kärnan i metoden

Metoden att planera könet hos ett ofödat barn före uppfattningen vid ovulationstillfället är placerat på Internet så effektivt och effektivt. Samtidigt uppskattas dess noggrannhet av okända författare till 98%. Det kallas även vetenskapligt ljud. Men låt oss se om detta är sant.

Kärnan i metoden ligger i det faktum att alla kvinnor, utan undantag, alltid har bara en uppsättning sexkromosomer - X. Och spermatozoa är av två typer - vissa bär X-kromosomuppsättningen och den andra Y. bur män. Och om vad det blir - X eller Y - beror det på vilket kön barnet kommer att ha.

När sperma X slås samman med äggcellen, erhålls kromosomuppsättningen XX, och en flicka är född. När honkroppen befrukas av spermien Y ser kromosomuppsättningen ut som XY, och en pojke är född. Det finns ingen motsättning till vetenskap och medicin i detta, denna information är helt osannolik.

Livet på ett ägg som är klart för befruktning är 24 timmar. Spermier lever i genomsnitt 3-4 dagar. Och det här är också sant. Således är uppfattningen endast möjlig på dagen för ägglossning, men samlag bör inte nödvändigtvis ha hållits på det datumet.

Ägglossningsräknare
Cykeltid
Varaktighet av menstruation
  • menstruation
  • ägglossning
  • Hög sannolikhet för uppfattningen
Ange den första dagen i den sista menstruationsperioden.

Om oskyddad sex var tre dagar före ägglossningen är sannolikheten för uppfattningen också väldigt mycket, eftersom levande och mobila spermier är redan i den stora delen av äggledarna och väntar på att ägget släpper ut.

Om samlag äger rum på dagen för ägglossningen tar spermier ungefär en halvtimme för att komma till den breda delen av äggledarna, där de inte längre behöver vänta. De själva kommer att vänta ut från follikeln och är redo att slå ihop ägget.

I folket menas att sperma X är mer fast, men mindre mobil. För att bli gravid måste du ha samlag 2-3 dagar före ägglossningen och skydda dig så att snabbare och mer mobil sperma Y inte kommer in i könsorganet.

Att föreställa sig en pojke är tvärtom nödvändigt att avstå från samlag före ägglossningen, och direkt på denna dag för att börja ett trevligt och användbart kärleksarbete. Manliga reproduktionsceller Y, enligt metoden, kommer till ägget snabbare och säkerställa uppfattningen av barnet i det starkare könet. Även för pojkens uppfattning är den första dagen efter ägglossningen lämplig, medan den kvinnliga könscellen fortfarande bevarar förmågan att befruktas.

Vad tycker medicinsk vetenskap om detta?

I människans seminalvätska är det alltid en del av den rörliga och aktiva, mindre motila och i allmänhet immobila spermierna. Sammansättningen av spermier är heterogen.Sedentativa bakterieceller från offentlig synpunkt har emellertid nästan ingen chans att komma till äggledarna. De, som inte har rätt hastighet, dör helt enkelt i skeden i ett medium med hög surhet, eftersom de helt enkelt inte snabbt kan övervinna denna väg och komma in i livmoderhålan.

Endast aktiva motila och motila spermierceller (celler i grupperna A och B enligt resultaten av spermogrammet) kan befrukta en äggcell. Samtidigt visade mikroskopisk undersökning och genetiska analyser av spermatozoer inte ett bestämt mönster i deras tillhörighet till X- eller Y-kromosombärarna. Med andra ord, i grupp A (de mest mobila och snabba spermierna) finns både bärare av X och bärare av Y i lika stor andel. I grupp B (aktiva, men lite långsammare spermaceller) detekterades inte övervägande av celler med kromosom X.

Baserat på dessa data kan det inte hävdas att spermier, som kan befrukta en äggcell med en sannolikhet att bli gravid på 100 procent, är snabbare än spermier, som hoppas bli föräldrar till en tjej.

När det gäller livslängden hos könscellerna är läkarna i det här fallet ganska enhälliga - spermier lever i ungefär 3-4 dagar, oavsett vilken sexkromosom de bär i sig själva. Det innebär att metoden att planera ett barns ägglossningsexempel kan ha bara en noggrannhet - 50X50. Med samma framgång kan du inte planera barnets kön alls, för i alla fall finns det bara två typer av spermier "vinna" för rätten att fortsätta loppet och ge upphov till ett nytt liv - bara X eller Y.

När det gäller traditionell medicin och vetenskap Det finns bara ett effektivt sätt att ta reda på barnets kön före uppfattningen - det här är urvalet av embryon av ett visst sex under IVF. Denna procedur måste gå till människor som inte kan få barn av ett visst kön på grund av rädsla för att ge dem några genetiska sjukdomar i samband med ett visst kön. Så, en kvinna som bär hemofiligenen har rätt att bli gravid genom hjälpteknik med garantin för att hon bara kommer att ge en tjej, eftersom flickor inte får hemofili, är ogynnsam ärftlighet inte farlig för henne.

I alla andra fall är barnets kön ett mysterium bakom sju förseglingar och Guds arbete, även mycket erfarna läkare och undersökande forskare kan inte störa det. Men för de som vill försöka ägglossningsplaneringsmetoden förbjuder ingen att försöka lycka till och introducera spelelementet i saksedelsens sakrament.

Hur man förbereder sig för befruktning?

För att använda denna metod måste en kvinna veta exakt när hon äter ägglossning. Vanligtvis med en vanlig 28-dagars menstruationscykel lämnar follikelstörningarna och det mogna ägget på dag 14 efter den första dagen i den sista perioden. Om cykeln är längre, till exempel är det 30 dagar, så sker ägglossningen som regel den 15: e dagen. Med en kortare cykel uppträder ägglossningen i mitten.

Det svåraste att beräkna ägglossningen med en oregelbunden cykel. Här ska läkare komma till kvinnans hjälp, som kan spåra processen av follikelmognad och dess bristning genom ultraljudsskanning. Du kan också försöka använda speciella apotekstester för ägglossning. Enligt testen uppstår fel sällan.

Om cykeln är regelbunden och de månatliga perioderna aldrig är mer än 1-2 dagar sena kan du beräkna den tid som passar för uppfattningen med en särskild kalender eller en online-kalkylator. Programmet kommer att markera de mest fördelaktiga dagarna för uppfattningen, varav några markerar barnet för vilket kön, enligt ägglossningsplaneringsmetoden, kan bli uppfattad den här dagen.

En kvinna, efter noggrann observation av hennes kropp, kan bestämma tillvägagångssättet för ägglossning och de karakteristiska symptomen: förändring av humör, ökad sexuell aptit, ökad fuktighet i perineum, urladdningen blir viskös, genomskinlig, påminner om rå äggvita, bröst blir känsligare, sex i väntan på ägglossning och dagen för ägglossning ger vanligtvis kvinnor mer nöje än på andra dagar. Vissa människor märker smärta till höger eller vänster sida när ägget släpps (allt beror på vilken sida av follikelbrytningen).

När önskad dag är bestämd kan du börja planera ett intimt liv. Sannolikheten för befruktning som helhet (oavsett kön) ökar om, före avgörande samlag, att avstå från sex i 2-3 dagar, inte mer.

Långvarig abstinens påverkar kvaliteten och kvantiteten av främmande vätska, vilket minskar fertiliteten hos en man.

Feedback om metoden

På en känd kvinnors webbplats uttryckte en okänd tjej kärnan i recensionerna om planering för ägglossning i en mycket exakt fras: "Detta är en av de bästa metoderna, men många misslyckas." Det är vanligtvis inte svårt att beräkna ägglossningen. För de flesta unga och oerfarna tjejer är 3-4 månaders observation av deras hälsotillstånd tillräckligt för att bestämma gynnsamma dagar för befruktning med stor precision.

Metoden uppfyller emellertid inte ofta planerarnas förväntningar. Och i slutet av första trimestern på ultraljudet bestäms av ett helt annat kön av barnet. Ofta är kvinnor inte begränsade till bara en dag med ägglossning, men kontrolleras dessutom mot den kinesiska tabellen, bloduppdateringstabellen, och försöker också följa en speciell diet. Men även deras förväntningar uppfylls bara i hälften av fallen.

De försöker ta reda på kön av det påstådda barnet enligt nationella tecken, enligt månskalendern, gör beräkningen på den sista dagen i månaden, använd meditation och tecken på ödet. Men barnets kön är dåligt matematiskt felberäknad, även om exakt i hälften av fallen är åtagandet fullbordat med framgång.

Om du verkligen vill kan du försöka, men allt detta kommer bara att vara i nivå med en intressant tidsfördriv.

På det, om det är möjligt vid ovulationstillfället och planera barnets kön, se följande video.

Information som tillhandahålls för referensändamål. Självmedicinera inte. Vid de första symptomen av sjukdomen, kontakta en läkare.

graviditet

utveckling

hälsa