Tecken på inkompatibilitet hos partner för uppfattning och tabell över kompatibilitet för blodgrupp och Rh-faktor

Innehållet

Planeringsstadiet för en framtida graviditet är mycket viktig. För födelsen av ett friskt barn bör man betrakta en hel del olika nyanser. Denna artikel kommer att berätta om tecknen på kompatibilitet av partners för uppfattningen av blodgrupp och Rh-faktor.

Ägglossningsräknare
Cykeltid
Varaktighet av menstruation
  • menstruation
  • ägglossning
  • Hög sannolikhet för uppfattningen
Ange den första dagen i den sista menstruationsperioden.

Särskilda funktioner

Om blodtyper som för närvarande är kända ganska mycket. Men om hur de kan påverka processen att bli gravid, är det mycket mindre.

För att bli en hälsosam bebis är det nödvändigt att blodtypen av sin mamma och pappa är kompatibel. I detta fall är risken för eventuella problem under graviditeten mycket lägre.

För att förstå varför partners blir oförenliga bör du referera till grundläggande kunskaper om blodgrupper. Gruppen har definierats sedan födseln. Bestäm om en person tillhör en viss blodgrupp, specifika proteinmolekyler - agglutininer och agglutinogener. Samtidigt finns agglutininer i den flytande komponenten i blodplasma.

För närvarande finns det två typer av agglutininer - a och b. Agglutinogenerna finns direkt i de röda blodkropparna - röda blodkroppar som bär näringsämnen och syre till alla vävnader och organ. De är också kända 2 arter. Agglutinogener betecknas vanligen med bokstäverna A och B.

Olika kombinationer av agglutinogener och agglutininer och bestämmer blodgruppen hos människor. Läkare särskiljer 4 blodgrupper:

  • 1 grupp. Också kallad O. De bestämmer dess agglutininer a och b, men det finns inga agglutinogener i plasma.
  • 2-gruppen. Det andra namnet är grupp A. Det bestäms av närvaron av agglutinin b och agglutinogen A.
  • 3-gruppen. Kallas även B-grupp. Det bestäms av närvaron av agglutinin a och agglutinogen B.
  • 4-gruppen. Det andra namnet som används är AB. Det bestäms av närvaron av agglutinogener A och B i erytrocyter i frånvaro av plasmaagglutininer.

Under lång tid var betydelsen av en så viktig indikator som Rh-faktorn i medicin ett mysterium. För första gången visades närvaron av speciella proteiner i blodantigenerna som bestämmer Rh-faktorn (Rh) i början av 1900-talet av två läkare, Philip Levin och Rufus Stetson. De visade närvaron av vissa proteinmolekyler i blodet genom exemplet av utseende av hemolytisk gulsot hos en nyfödd efter transfusion till en inkompatibel blodgrupp.

Idag vet forskare exakt hur Rh-faktorn är bestämd. På ytan av röda blodkroppar finns ämnen - D-antigener. Om de är närvarande, så kallas denna Rh-faktor positiv. I frånvaro av D-antigener på ytan av röda blodkroppar nämns negativ rhesus.

Förekomsten av en viss Rh-faktor är en konstant indikator som bestäms från födseln och förändras inte under hela livet. Så, om båda föräldrarna har en negativ Rh-faktor, så kommer barnet att ha samma. Om framtida far och mor har olika Rh-faktorer, kan barnet få det antingen positivt eller negativt.

Påverkan på befruktning

Blodtyp påverkar inte direkt behandlingen av ett barn.Det påverkar inte heller möjligheten att bli gravid eller pojke.

Om en konflikt i ABO-systemet mellan moderen och fostret uppstår i framtiden, uppenbarar sig vanligtvis sig i utseendet av en liten gulsot i barnet efter födelsen. I detta fall får barnets hud en gula färg. Detta tillstånd passerar vanligtvis efter några dagar, men kräver kontinuerlig övervakning av barnet. Konflikten över agglutinogensystemet kan också leda till uppkomsten av vissa obehagssymptom hos en kvinna under graviditeten. Sannolikheten för att utveckla toxicos under första hälften av graviditeten med morgonmersel ökar betydligt.

Under lång tid troddes det att olika blodtyper av partner är garantin för att ett barn ska födas friskare och starkare. Den moderna vetenskapliga forskningen har emellertid motsatt sig detta krav. Risken för att utveckla farliga patologier under födseln finns också med olika blodtyper av framtida föräldrar.

Rhesusfaktor i den direkta planeringen av graviditet spelar en ganska viktig roll, men det påverkar inte avsevärt barnets uppfattning. I denna situation räddar läkare mer utveckling av en potentiell Rh-konflikt som kan inträffa under graviditeten.

Om partner har samma Rhesus-grupp, är risken för en immunologisk konflikt låg. Om det finns olika Rhesusgrupper, speciellt om kvinnan i detta fall har en negativ Rh-faktor ökar risken för en immunologisk konflikt. I denna situation kan barnet "arva" den positiva Rh-faktorn från fadern. Skillnaden i Rh-faktorer i moderen och fostret, som noterats tidigare, och provocerar utvecklingen av negativa konsekvenser.

Hur kontrollerar du parkompatibilitet?

Det är för närvarande enkelt att bestämma blodtypen eller Rh-faktorn. Dessa indikatorer kontrolleras ganska enkelt och snabbt i alla diagnostiska laboratorier. Det är möjligt att skicka analysen till framtida föräldrar i en fri, såväl som i en privat sjukvårdsinstitution.

Testet kräver en liten mängd venös blod. Resultatet är klart ganska snabbt. För att bedöma parrets kompatibilitet är det nödvändigt att bestämma Rh-faktorerna och blodtyperna hos båda parter. Familjer som under lång tid inte kan tänka sig en bebis och har problem med naturlig uppfattning kontrolleras särskilt noga på detta sätt.

Rh-faktor

Eventuell inkompatibilitet hos partner utvärderas nödvändigtvis enligt olika kriterier. Den viktigaste av dessa är Rh-faktorn. För att göra det lättare att bedöma partnernas kompatibilitet, använd ett specialtabell nedan.

Rh - den framtida faderns faktor

Rh - framtida mor

Risk för att utveckla sannolika komplikationer

Sannolikheten för Rh - faktorn för det ofödda barnet

Positiv (+)

Positiv (+)

-

"-" / "+" är sannolikhetsandelen 30/70%

Negativ (-)

Positiv (+)

-

"-" / "+" är sannolikhetsandelen 50/50%

Positiv (+)

Negativ (-)

Sannolikheten är mer än 50%

Negativ (-)

Negativ (-)

-

Negativ (100%)

Den vanligaste situationen som orsakar förvirring är utseendet av ett "negativt" barn i ett "positivt" par. Mycket ofta i denna situation uppstår frågan om äkta faderskap. Skynda bort myterna omedelbart och säg att en sådan situation verkligen äger rum i praktiken. Erfarenheten av Rh-faktorn är föremål för genetik. I det här fallet kan barnet ärva sina föräldrars positiva Rh, eller kanske inte.

Det motsatta är negativa Rh-faktorer för båda föräldrarna. I denna situation kan barnet endast födas med samma rhesus.

Med blodtyp

För att bestämma kompatibiliteten hos blodgrupper av framtida föräldrar används ett speciellt bord. Det kan användas för att bestämma sannolikheten för ett barns blodgrupp, samt att bedöma risken för oförenlighet. Ett sådant bord presenteras nedan.

Framtida fars blodtyp

Framtida mammas blodtyp

sannolikhet

kompatibilitet

Tecken på att ett barn ärva

1 (o)

1 (o)

-

1 (o)

1 (o)

2 (A)

-

2 (A) / 1 (O), sannolikhetsandelen är 50/50%

1 (o)

3 (B)

-

3 (B) / 1 (O) är sannolikhetsandelen 30/70%

1 (o)

4 (AB)

-

2 (A) / 3 (B) är sannolikhetsandelen 50/50%

2 (A)

1 (o)

Utvecklingen av komplikationer av graviditetens patologi och den möjliga Rh-konflikten (sannolikhetskvoten är 80%)

1 (O) / 2 (A), sannolikhetsandelen är 60/40%

2 (A)

2 (A)

-

1 (O) / 2 (A), sannolikhetsandelen är 30/70%

2 (A)

3 (B)

Utvecklingen av Rhesus-konflikten - cirka 70%, risken för för tidig start av arbetskraften - 50%

1 (O) / 2 (A) / 3 (B) / 4 (AB), kan ärftas med samma sannolikhet

2 (A)

4 (AB)

-

1 (O) / 2 (A) / 3 (B) / 4 (AB), kan ärftas med samma sannolikhet

3 (B)

1 (o)

40% - Andelen missfall och farliga patologier under graviditeten,

80% - risken för en eventuell Rhesus-konflikt

1 (O) / 3 (B), sannolikhetsandelen är 30/70%

3 (B)

2 (A)

60% - Andelen utveckling av farliga patologier under graviditeten

1 (O) / 2 (A) / 3 (B) / 4 (AB), kan ärftas med samma sannolikhet

3 (B)

3 (B)

-

1 (O) / 3 (B), sannolikhetsandelen är 50/50%

3 (B)

4 (AB)

-

1 (O) / 3 (B) / 4 (AB), med lika stor sannolikhet

4 (AB)

1 (o)

Nästan 100% utveckling av Rh-konflikten, farliga patologier under graviditeten, liksom bildandet av fostrets intrauterina defekter

2 (A) / 3 (B) med lika sannolikhet

4 (AB)

2 (A)

40% - andelen sannolikhet för att utveckla farliga patologier under graviditet och rhesuskonflikt

2 (A) / 3 (B) / 4 (AB) med lika sannolikhet

4 (AB)

3 (B)

40% - andelen sannolikhet för att utveckla farliga patologier under graviditet och rhesuskonflikt

2 (A) / 3 (B) / 4 (AB) med lika sannolikhet

4 (AB)

4 (AB)

-

2 (A) / 3 (B) / 4 (AB) med lika sannolikhet

Det är viktigt att notera att dessa uppgifter är vägledande. I praktiken finns det fall där, även med en villkorligt gynnsam prognos, en immunologisk konflikt utvecklats. I denna tabell kan du bara bedöma partnernas eventuella kompatibilitet och anta blodets framtida bebis.

Från denna tabell följer också att den första blodtypen av den framtida fadern är perfekt "kombinerad" med andra. Det finns ingen risk för en immunologisk konflikt. I detta fall ökar sannolikheten för att utveckla en hälsosam graviditet betydligt. Det kan också antas att den första paternal blodgruppen inte är absolut avgörande för barnet. Maternas data påverkar också bestämningen av ett barns blodtyp. I detta fall kan barnets blodtyp vara annorlunda.

Den tredje gruppen blod kan sägas vara den mest "problematiska". Som framgår av bordet är det ganska dåligt kombinerat med 1 och 2 grupper. I detta fall är kombinationen redan positiv med 3 och 4-gruppen.

Graviditet för representanter för den 4: e blodgruppen är bättre att planera för personer som har liknande grupper. Enligt tabellen är den fjärde blodgruppen ganska dåligt kombinerad med andra, förutom "dess". Risken att utveckla Rh-konflikten med en kombination av 4 grupper och den första är den mest ogynnsamma. Tyvärr är en helt frisk graviditet utan några negativa konsekvenser osannolikt.

Hur uppstår skillnaden?

För att bestämma partnernas biologiska inkompatibilitet blir det i de flesta fall möjligt att det endast blir möjligt efter uppfattningen och under graviditeten. Negativa tecken på Rh-konflikt eller oförenlighet med ABO-systemet kan också bedömas i barnet efter födseln.

Till exempel, med en kombination av 4 fosterblodgrupper och 1 blodgrupp av moderen, finns det en ganska stor risk för att utveckla farliga patologier av fostrets intrauterin utveckling. De bidrar till det faktum att barnet kan lägga sig avsevärt i sin fysiska utveckling. Sannolikheten för bildandet av missbildningar av inre organ är också ganska hög. Barn som är födda med denna kombination av blodgrupper har en ganska hög risk för medfödda sjukdomar i njurarna och hjärtat.

Ofta under graviditeten talar läkare om Rhesus-konflikter. I detta fall skiljer sig Rh-faktorerna i moder och foster. Konflikt uppstår när en Rh-negativ kvinna bär en Rh-positiv bebis. I en sådan situation uppfattar kvinnokroppen barnet som ett främmande antigeniskt "objekt". Men risken att utveckla farliga patologier under graviditeten och även missfall är ganska hög.

Ett av de allvarligaste förhållandena, som är en konsekvens av en sådan immunologisk konflikt på Rh-faktorn, är hemolytisk gulsot hos nyfödda. Med denna patologi börjar erytrocyterna med ackumulering av bilirubin i vävnaderna förfallna i barnens organism. Den stora mängden bilirubin som bildas bidrar till att barnets hudfärg förändras - det blir gult. Förloppet av hemolytisk gulsot är vanligtvis allvarligt och utförs under sjukhusförhållanden.

Utvecklingen av Rhesus immunologiska konflikter är en viss "lotteri". I medicinsk praxis händer det också att patologi inte ens uppstår vid utvecklingen av Rh-konflikten under graviditeten. En sådan situation är möjlig om kvinnokroppen av någon anledning redan var bekant med rhesusantigener, det vill säga sensibiliserad för dem. Detta är vanligtvis möjligt med tidigare blodtransfusioner etc. Således leder en annan Rh-faktor i moder och foster inte alltid till utveckling av farliga patologier.

Kan det behandlas?

Läkare noterar att partners biologiska kompatibilitet är ett ganska komplicerat ämne. För att bli gravid, måste flera faktorer fungera. Även vid direkt fertiliseringsstadiet kan vissa problem uppstå i vissa fall.

En av de vanligaste av dessa är den immunologiska konflikten som uppstår i samband med antispermantikroppar. Dessa specifika proteiner kan ha en skadlig effekt på de manliga könscellerna - spermierna. I vissa fall förekommer dessa antikroppar i kvinnokroppen, vilket väsentligt hindrar barnets uppfattning.

Ändra Rh-faktorn eller blodgruppen, tyvärr är det omöjligt. Men att veta dem är det möjligt att i förväg förklara risken för att utveckla farliga komplikationer vid utvecklingen av patologier under graviditeten.

Eventuell "konflikt" graviditet är en orsak till en mer noggrann och uppmärksam inställning hos läkare till hälsotillståndet för en gravid kvinna, liksom till den intrauterina utvecklingen av hennes bebis.

Under graviditeten övervakas en patient med hög risk att utveckla en immunkonflikt. För att snabbt kunna identifiera utvecklingen av hennes farliga patologier utförs en gravid kvinna en hel rad diagnostiska studier. Dessa inkluderar:

  • Ultraljudsundersökning. Med det kan du bestämma de viktigaste tecknen på fostretslag i intrauterin utveckling. Från en viss fostrets livstid kommer en ultraljudsperspektiv nödvändigtvis att utvärdera leveransstorleken, de kliniska tecknen och storleken på placentan, mängden fostervätska. Omfattande bedömning gör att du kan identifiera patologi i de tidigaste stadierna.
  • Doppler. En mer detaljerad metod för bedömning av fosterutveckling. Den används i obstetrisk övning i immunförsvagade graviditeter för att mer exakt kunna bedöma den potentiella risken för patologi.
  • Studien av trådblod för bilirubin. Fostervätska kan också användas för denna studie. Denna diagnostiska procedur utförs endast i svåra och svåra kliniska fall, eftersom det är invasivt och kan få ett antal negativa konsekvenser.

Vad ska man göra?

Om risken för att utveckla en immunologisk konflikt är hög, kommer läkarna att erbjuda den förväntade mamman några speciella manipuleringar som borde bidra till att minska risken för att utveckla farliga patologier i sitt framtida barn. Sådana åtgärder betraktas som mer profylaktiska eftersom de bidrar till att avsevärt reducera den potentiella sannolikheten för att utveckla fostrets abnormaliteter hos barnet och förbättra graviditeten.

En av de förebyggande åtgärder som används är "immunisering" av en gravid kvinna med immunoglobuliner. Denna procedur utförs som regel vid 27-28 veckan av graviditeten.Dess mål är att tillfälligt "frysa" kvinnlig immunitet så att ett stormigt svar på inträdet av utländska fosterblodantigener i den kvinnliga organismen inte börjar.

Det är viktigt att notera att detta förfarande utförs endast på en doktors strikt ordination. Det finns vissa kontraindikationer för dess genomförande, som nödvändigtvis bestäms av läkaren i varje enskilt fall.

En signifikant nackdel med denna teknik är försvagningen av den gravida kvinnans egen immunitet. Sådant ingripande kan leda till att immunförsvaret hos den förväntade mamman helt enkelt inte kommer att klara sig av olika infektioner. I en sådan situation kan även en banal influensa eller kyla ha ganska ogynnsamma konsekvenser.

I medicinsk praxis finns det också sorter av denna procedur. Således kan introduktionen i immunoglobulins kvinnliga kropp utföras efter förlossning. Vanligtvis utförs sådana injektioner under de första 72 timmarna efter barnets födelse. Denna procedur låter dig ytterligare "immunisera" kvinnokroppen. Efterföljande graviditeter i detta fall reduceras risken för en immunologisk konflikt.

Det finns ganska invasiva metoder som används i "konflikt" graviditet. Omedelbart noterar vi att de utförs i ganska svåra fall, när det inte finns något annat alternativ. Kärnan i den invasiva tekniken är att införa vissa biologiska komponenter genom navelsträngen i moderkakan mot fostret eller till och med utföra blodtransfusion. Detta förfarande utförs i syfte att återställa och normalisera arbetet med röda blodkroppar i barnens organism, erytrocyterna.

Läkare rekommenderar starkt att alla kvinnor som riskerar att utveckla en immunförsvarad graviditet regelbundet besöker sina läkare när de bär barn. Det är mycket viktigt att sjukvården i en sådan graviditetsperiod tillhandahålls i rätt tid och i sin helhet. I det här fallet är det möjligt att minska sannolikheten för utveckling av farliga patologier för intrauterin utveckling hos en bebis, liksom för att undvika bildandet av allvarliga sjukdomar.

Du kan "kringgå" en situation där risken för att utveckla en immunologisk konflikt är hög, med hjälp av extrakorporal befruktning (IVF). I detta fall utförs uppfattningen under strikt kontroll av en fertilitetsspecialist. Denna läkare vet exakt vilka celler som tas för befruktning. Också i ett speciallaboratorium kan du bestämma alla grundegenskaper hos bakterieceller omedelbart före befruktningen. I det här fallet kan läkaren vid graviditetens planeringsstadium noggrant beräkna Rh-faktorn och till och med föreslå blodgrupp för det ofödda barnet.

Mycket ofta, om risken för en immunologisk konflikt är ganska hög, väljs ett Rh-negativt embryo för "landning" i livmodern. IVF har redan hjälpt ett par par, som har identifierats biologisk oförenlighet, uppfattar sina efterlängtade barn.

Du kommer att lära dig mer information om Rh-faktorn och blodets Rh-konflikt under graviditeten från följande video.

Information som tillhandahålls för referensändamål. Självmedicinera inte. Vid de första symptomen av sjukdomen, kontakta en läkare.

graviditet

utveckling

hälsa