Hur många kromosomer innehåller spermierna och vilka egenskaper innehåller kromosomuppsättningen av spermier?

Innehållet

Möjligheten att överföra genetisk information är mycket viktigt för framväxt. Egenskaper hos den kromosomala uppsättningen av den manliga reproduktiva cellen ytterligare efter uppfattningen orsakar arv av vissa tecken. Denna artikel kommer att berätta om hur många kromosomer spermacellen innehåller.

Funktioner av strukturen hos den manliga reproduktiva cellen

Genetisk information som är ärft av släktet kodas i separata gener som ligger i kromosomerna.

De första idéerna av forskare om kromosomer som finns inuti mänskliga celler uppträdde på 70-talet av XIX-talet. Hittills har den vetenskapliga världen inte kommit fram till en gemensam åsikt om vem bland forskarna upptäckte kromosomerna. Vid olika tillfällen var denna upptäckt "beviljad" till I. D. Chistyakov, A. Schneider och många andra forskare. Emellertid föreslog termen "kromosom" för första gången av en tysk histolog G. Waldeyer 1888. Den bokstavliga översättningen betyder "målad kropp", eftersom dessa ämnen är ganska välfärgade med grundläggande färgämnen när de utför forskning.

De flesta av de vetenskapliga experimenten som klargjorde definitionen av kromosomstrukturen utfördes huvudsakligen under XX-talet. Moderna forskare fortsätter vetenskapliga experiment som syftar till korrekt avkodning av genetisk information som finns i kromosomerna.

För en bättre och enkel förståelse av hur kromosomuppsättningen av den manliga reproduktiva cellen bildas, låt oss röra lite på biologin. Varje spermatzoon består av ett huvud, en mittdel (kropp) och en svans. I genomsnitt är längden på hancellen till svansen 55 mikron.

Spermhuvudet har en ellipsoidform. Nästan hela sitt inre utrymme fyller en speciell anatomisk formation, som kallas kärnan. I det är kromosomerna - cellens huvudstruktur, som bär genetisk information.

Var och en av dem innehåller ett annat antal gener. Så, det finns mer och mindre genrika områden. För närvarande genomför forskare experiment som syftar till att studera denna intressanta egenskap.

Huvudkomponenten i varje kromosom är DNA. Den viktigaste genetiska informationen som arvs från föräldrarna av sina barn hålls kvar i den. I var och en av dessa molekyler är en specifik sekvens av gener som leder till utvecklingen av olika egenskaper.

DNA-kedjan är ganska lång. För att kromosomerna ska ha en mikroskopisk storlek snedvrider DNA-kedjorna kraftigt. Tidigare genetiska studier har visat att speciella proteiner - histoner, som också finns i kärncellens kärna - också krävs för DNA-molekylkrökning.

En mer detaljerad studie av kromosomernas struktur visade att de förutom DNA-molekyler också består av protein. Denna kombination kallas kromatin.

I mitten av varje kromosom finns en centromer - det här är ett litet område som delar upp det i två sektioner. En sådan uppdelning bestämmer närvaron av varje kromosom lång och kort axel. Således, när det undersöktes i ett mikroskop, har det ett strimmat utseende. Varje kromosom har också ett eget sekvensnummer.

En vanlig kromosomsats av en levande organism kallas en karyotyp. Hos människor är det 46 kromosomer, och till exempel är frukten Fly Drosophila bara 8.Funktioner av strukturen av karyotypen och bestämma arvet av en viss uppsättning olika egenskaper.

Intressant är att bildandet av sexkromosomer uppträder under perioden av intrauterin utveckling. I fostret som fortfarande finns i livmodern bildar sexcellerna, vilket han kommer att behöva i framtiden.

Spermatozoa förvärvar sin verksamhet mycket senare - under pubertet (puberteten). Vid denna tid blir de ganska mobila och kapabla att gödsla ägg.

Haploid set - vad är det?

Till att börja med bör man förstå vad experter menar med "ploidy". I enklare ord betyder denna term multiplicitet. Under kromosomuppsättningens ploidi menar forskare det totala antalet sådana uppsättningar i en viss cell.

Med tanke på detta begrepp använder experter termen "haploid" eller "singel". Det vill säga, spermierkärnan innehåller 22 enkla kromosomer och 1 kön. Varje kromosom är inte parad.

Haploidsatsen är en särskiljande egenskap hos bakteriecellerna. Det är inte tänkt av naturen. Under befruktning sänds en del av den ärftliga genetiska informationen från paternala kromosomer och några från moderns. Sålunda har zygoten som erhållits i fusionsprocessen av sexceller, en fullsträckt (diploid) uppsättning kromosomer i en mängd av 46 stycken.

En annan intressant egenskap hos den haploida uppsättningen sperma är närvaron av sexkromosomen i den. Det kan vara av två typer: X eller Y. Var och en av dem bestämmer barnets framtida kön.

Varje sperma innehåller bara en sexkromosom. Det kan vara antingen X eller Y. Äggcellen har bara en X-kromosom. Vid sammansmältning av bakteriecellerna och kombination av kromosomsatsen är olika kombinationer möjliga.

 • XY. I detta fall är Y-kromosomen ärvt från fadern och X - från moderen. Med en sådan kombination av bakterieceller bildas en manlig kropp, det vill säga en arving är snart född till ett par i kärlek.
 • XX. I detta fall "tar emot" X-kromosomen från fadern och detsamma från moderen. Denna kombination säkerställer bildandet av den kvinnliga kroppen, det vill säga en liten tjejs födelse senare.

Tyvärr är processen med att ärva genetisk information inte alltid fysiologisk. Ganska sällsynt, men det finns vissa patologier. Detta inträffar när endast en X-kromosom (monosomi) är närvarande i zygoten som bildas efter befruktning, eller omvänt uppträder en ökning av deras antal (trisomi). I sådana fall utvecklar barn ganska allvarliga patologier, vilket ytterligare försämrar livskvaliteten.

Downs sjukdom är ett av de kliniska exemplen på patologier som hör samman med nedsatt arv av kromosomsatsen. I det här fallet uppträder ett visst "misslyckande" i 21 par kromosomer, när samma tredje läggs till dem.

En förändring av kromosomen i denna situation bidrar också till en förändring av ärvda egenskaper. I detta fall har barnet vissa utvecklingsfel, och utseendet ändras.

Mänskligt genom

  För den normala funktionen av varje somatisk cell i vår kropp behövs 23 par kromosomer, vilka erhölls efter det efter fusionen av det genetiska materialet i moder- och fadercellerna. Hela uppsättningen sådant förvärvat genetiskt material, genetiska forskare kallar det mänskliga genomet.

  Studien av genomet har gjort det möjligt för specialister att bestämma att den mänskliga kromosomsatsen innehåller en sekvens av mer än 30.000 olika gener. Var och en av generna är ansvarig för utvecklingen av ett särskilt drag hos en person.

  En speciell gensekvens kan således bestämma formen av ögon eller näsa, hårfärg, längd på fingrarna och många andra tecken.

  Om vad som överförs till personen med generna, se följande video.

  Ägglossningsräknare
  Cykeltid
  Varaktighet av menstruation
  • menstruation
  • ägglossning
  • Hög sannolikhet för uppfattningen
  Ange den första dagen i den sista menstruationsperioden.
  Information som tillhandahålls för referensändamål. Självmedicinera inte. Vid de första symptomen av sjukdomen, kontakta en läkare.

  graviditet

  utveckling

  hälsa