Hur många dagar är vattkoppor smittsamma?

Innehållet

Om barnet smittades kyckling pox, någon mor kommer att vara intresserad av hur länge barnet är infekterat med infektionen som omger barnet och när vattkopporna upphör att vara smittsamma. Detta är viktigt för att förhindra infektion hos spädbarn och vuxna som inte tidigare haft vattkoppor.

Dessutom undrar föräldrar till friska barn om deras barn kommer att smittas om det finns kontakt med en sjuk pojkepott. Att bestämma detta är ganska lätt om du vet vid vilken tid av sjukdomen börjar barnet att släppa orsaksmedlet av kycklingpox i miljön.

Vad är chicken pox

Kycklingkoppor anses vara den vanligaste smittsamma sjukdomen i barndomen. Det orsakas av ett virus från gruppen av herpesvirus, kallad Varicella Zoster. Samma patogen hos vuxna provar bältros.

Sjukdomen kännetecknas av utseendet av ett karaktäristiskt utslag och symtom på förgiftning. Det kan vara av varierande grad av svårighetsgrad, från den mildaste formen med ett minimum av manifestationer till mycket svåra former som orsakar allvarliga komplikationer.

I barndomen tolereras i de flesta fall vattkoppor lätt. Infektion lämnar en bestående livslång immunitet och kan utvecklas upprepade gånger endast med immunbrist. Ofta är vattkoppor sjuk bara en gång i livet.

Kycklingkoppor är en infektion från gruppen av herpesvirus som lätt tolereras endast i barndomen.

Inkubationsperiod

Så kallat tidsintervallet från viruset Varicella Zoster inträffade i barnens organism tills de första infektionssymtomen. Under denna period samlar virusen sig i cellerna i slemhinnorna och tränger in i blodet. Efter att ha spridit sig över hela kroppen ackumuleras patogenen i hudcellerna och provar utslag av utslag.

varaktighet inkubationsperiod De flesta barn är 14 dagar gamla. Beroende på hur barnets immunsystem fungerar och andra faktorer kan denna period vara längre (upp till 21-23 dagar) eller förkortad (upp till 7-10 dagar).

Inkubationstiden för varicella är i genomsnitt 14 dagar.

Infektiös sjuk barn

När ett barn blir smittsamt

Ett barn med vattkoppor börjar frigöra Varicella Zoster-viruset i miljön med slempartiklar och saliv vid slutet av inkubationsperioden - ungefär en dag före de första symptomen på sjukdomen.

Hur mycket vattkoppor är smittsamma efter utslag

Barnet blir särskilt smittsamt om det finns vattkoppor efter ett utslag. När nya delar av ett utslag bildar sig på hans kropp temperaturen kroppen stiger, ett ökande antal virus frigörs från barnets kropp, både med slem och sprängande vesiklar. Det antas att barnet förblir infektiöst i upp till fem dagar efter det att de sista delarna av utslaget uppträder på hans hud.

Barnet är infekterat med vattkoppor under hela perioden - från utslaget av utslag tills den sista bubblan försvinner.

Hur många dagar är vattkoppor förorenade

För att beräkna detta måste du sammanfatta:

  1. Inkubationsperiodens sista dag.
  2. Hela aktiva perioden av sjukdomen, som varar 2-9 dagar.
  3. Fem dagar efter de sista bubblorna.

Resultatet är att ett barn med vattkoppor är smittsam i 8-15 dagar. Om sjukdomen varar längre än 9 dagar, kommer barnet att vara källan till viruset under en längre period.

Barnet anses inte längre smittsamt så snart ett nytt utslag uppträder på kroppen + fem dagar senare

Vid vilken ålder kan du bli smittade?

Kycklingkoppor påverkar främst barn från 2 år till 7-10 år. De mest mottagliga för viruset Varicella Zoster är spädbarn i åldrarna 4-5 år. Omedelbart efter födseln inträffar vanligtvis inte vattkoppor, eftersom den nyfödda får skydd mot patogenen hos denna infektion mot mamma som har haft vattkoppor i form av antikroppar.

Barn är äldre än 6 månader få vattkoppor kan, eftersom det är från 6 månader, försvagar immuniteten från moderen. Sjukdomen uppträder hos ungdomar, liksom hos vuxna. Och om unga barn har relativt enkelt vattkoppor, över 12 års ålder, har en sådan infektion en svår kurs och en hög risk för komplikationer.

Med låg immunitet kan barn också få vattkoppor.

Smittvägar

Huvudvägen för överföring av viruset

Kauspoxens orsaksmedel överförs från sjuka barn friska huvudsakligen genom den luftburna vägen. Viruset utsöndras med slempartiklar från det sjuka barnets kropp till luften och går sedan in i andra människors slemhinnor. Känsligheten hos barn utan immunitet mot viruset Varicella Zoster är 90%.

Övriga överföringsvägar

Eftersom bubblorna innehåller en ganska hög koncentration av virus är det möjligt att ett friskt barn också kan smittas med en baby med en vattkoppor när vesiklarna brister.

Notera också den höga risken för intrauterin infektion. Om en kvinna inte hade vattkoppor före och blev infekterad under graviditeten, kan den påverka fostrets utveckling och orsaka medfödda vattkoppor.

Är det möjligt att bli smittad via en tredje part

Eftersom Varicella Zoster-viruset har ett mycket lågt motstånd utanför människokroppen, kollapsar det snabbt. Viruset behåller dess livskraft på föremål i rummet och på gatan endast i 10-15 minuter. Det förstörs av solljus, temperaturfall, desinfektionslösningar och andra effekter. Därför inträffar nästan aldrig infektion med vattkoppor genom tredje part och olika föremål.

Möjligheten att fånga vattkoppor genom en tredje part är betydligt liten, eftersom utan att kontakta en person dör viruset snabbt

Hur man inte får vattkoppor

Den vanligaste åtgärden för att förebygga infektion i barngrupper är att isolera sjuka barn och småbarn i kontakt med dem under den "farliga perioden" när barn kan vara infektiösa. Eftersom det är möjligt att smittas från 10 till 21 dagar efter inkubationstiden (det är inte känt hur lång tid denna period kommer att vara för ett visst barn), är alla kontaktbarn isolerade vid denna tidpunkt.

för förebyggande Vattkoppor används också vaccinationer. Vaccination kan utföras från 12 månaders ålder. I de flesta fall skyddar detta barnet från vattkoppor, och om sjukdomen utvecklas, blir dess lopp lätt. Därför rekommenderas vaccinationer ofta till vuxna om de inte har haft vattkoppor i barndomen.

Hur blir du speciellt sjuk?

Vissa föräldrar är inte bara rädda för vattkoppor infektion av sina barn, men också sträva efter det. De förklarar sådana handlingar av det faktum att i barndomen är körning av kycklingpoxar lättare. För att få en sådan infektion behöver du inte vidta några speciella åtgärder. Det är nog att bo i samma rum med ett barn med vattenkoppor under infektionsperioden under 10-15 minuter.

Titta på Dr Komarovskijs program om vattkoppor - ta reda på hur att behandla och vad man ska göra.

Information som tillhandahålls för referensändamål. Självmedicinera inte. Vid de första symptomen av sjukdomen, kontakta en läkare.

graviditet

utveckling

hälsa